Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Τραπεζικά Ιδρύματα; η φέουδα του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου;


Εμπορικές Τράπεζες και Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα κυνηγούν απλούς και άνεργους πολίτες για τα οικιστικά τους δάνεια και τους  απειλούν με αγωγές  και εκποιήσεις των οικιών τους , ενώ τους μεγαλοκαρχαρίες που τους χρωστούν δισεκατομμύρια και οι οποίοι έχουν επίσης δισεκατομμύρια μαύρο χρήμα στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παράδεισους δεν τους αγγίζουν. Και ξέρετε γιατί δεν τους αγγίζουν; γιατί αυτοί έχουν ισχυρές πλάτες το άθλιο κομματικό κατεστημένο που χρηματοδοτούσαν για δεκαετίες τώρα.  
Θα αναφερθώ σε δύο μόνο τραπεζικά ιδρύματα για να σας δώσω το στίγμα αυτής της απάνθρωπης  και αντιδεοντολογικής τραπεζικής πρακτικής  που  ακολούθησαν και που οδήγησε σε κατάρρευση το τραπεζικό σύστημα συμπαρασύροντας μαζί του και την κυπριακή οικονομία. Την μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα, την Τράπεζα Κύπρου και το μεγαλύτερο συνεργατικό ταμιευτήριο, το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού:

Τράπεζα Κύπρου
Σας μεταφέρω πιο κάτω κατάλογο  των 20 μεγάλων χρεωστών της Τράπεζας Κύπρου που χρωστούν γύρω στα 5 δίς, χωρίς η Τράπεζα να στρέφετε εναντίον τους  ενώ την ίδια στιγμή απειλή με αγωγές απλούς και άνεργους πολίτες για ασήμαντα συγκριτικά ποσά:

<<Σωρεία στοιχείων για το ιστορικό, τα προβλήματα, το ρίσκο δανειοδότησης και τους μελλοντικούς χειρισμούς των 20 μεγαλύτερων χρεωστών της Τράπεζας Κύπρου (περιλαμβάνεται και η πρώην Λαϊκή) καταγράφονται σε εσωτερική έκθεση 77 σελίδων, βγάζοντας στην επιφάνεια τους χειρισμούς που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συσσωρευτεί βουνό τα προβλήματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η λίστα των χρεωστών συντάχθηκε στις 14 Ιουνίου 2013 και οι συνολικές οφειλές φθάνουν κοντά στα €5 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στην είσπραξη δανείων δισεκατομμυρίων έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και
η διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο μάτι του κυκλώνα λόγω της δυστοκίας στη λήψη αποφάσεων. Από τα στοιχεία που είναι ένα χρόνο πίσω, κάποιες εταιρείες, όπως το συγκρότημα Λανίτης, το συγκρότημα Γαλαταριώτη, το συγκρότημα Κωνσταντίνου Σιακόλα και το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα, έχουν προχωρήσει σε πώληση στοιχείων ενεργητικού προσπαθώντας να μειώσουν το υπόλοιπο των δανείων τους.
 
Με βάση τη λίστα Ιουνίου 2013, οι διευκολύνσεις του συγκροτήματος Λανίτη ανέρχονται στα €576 εκατ. Γίνονταν συχνές ρυθμίσεις από το 2006, ενώ για όλα τα δάνεια πληρώνονται μόνο τόκοι. Με απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup και πριν κλείσει η Λαϊκή, χορηγήθηκαν €13,65 εκατ. για κάλυψη τοκοχρεολυσίων 2012 και 2013, αναφέρει το έγγραφο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι στόχος είναι η σταδιακή μείωση του δανεισμού.
 
Ο όμιλος Σιακόλα παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €315 εκατ. τον Ιούνιο 2013, ο κίνδυνος όπως αναφέρει η Τράπεζα είναι ελεγχόμενος και οι πελάτες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μείωσης του δανεισμού.
 
Ο όμιλος Λεπτός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €308 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €44 εκατ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €11 εκατ. Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο όμιλος έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις με άλλες τράπεζες ύψους €160 εκατ.

Τον Αύγουστο του 2010 η Τράπεζα ενέκρινε νέες πιστώσεις €162 εκατ. για το Neapolis Project. Η Τράπεζα χαρακτηρίζει το προφίλ κινδύνου ψηλό.

Η εταιρεία Dolphin Capital Investors, σύμφωνα με την Τράπεζα είχε μέγιστη άμεση υποχρέωση €300 εκατ.

Δάνεια €135 εκατ. αφορούν την Aristo Developers που παρουσίασε άνοιγμα εξασφαλίσεων €24 εκατ. αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 2013 καμία καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το συγκρότημα.
 
Για το συγκρότημα Ιωάννου Παρασκευαΐδη με βάση το έγγραφο, οφείλει €106 εκατ. στην Τράπεζα Κύπρου, με άνοιγμα εξασφαλίσεων €61,5 εκατ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €84,2 εκατ. Η Τράπεζα αναφέρει ότι η συνεργασία με την εταιρεία έχει διατηρηθεί και είναι ομαλή.

Το σύνολο των υποχρεώσεων για το συγκρότημα Louis, με βάση το έγγραφο και στοιχεία Ιουνίου 2013 είναι €217 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €126 εκατ. και καθυστερήσεις €45 εκατ. Η Τράπεζα Κύπρου στην έκθεσή της κρίνει ότι στόχος είναι η συνεργασία.
 
Το συγκρότημα Γαλαταριώτη παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €100 εκατ., υπόλοιπα χρεών €97 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €27 εκατ. ενώ οι καθυστερήσεις είναι μηδενικές. Η εκτίμηση κινδύνου αναφέρεται ότι είναι περιορισμένη.

Το συγκρότημα K. Athienitis Contractors παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €193 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων ενώ οι καθυστερήσεις είναι €44 εκατ.

Το συγκρότημα Φραγκούδη και Στεφάνου παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €169 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €46 εκατ., καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών €108 εκατ. και όπως αναφέρεται στην έκθεση για τον δανεισμό κάποιων εταιρειών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μη επαρκούς εξασφάλισης ή ανεπάρκειας εισοδημάτων.

Για το συγκρότημα SFS οι άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις είναι €147 εκατ., το άνοιγμα εξασφαλίσεων €33 εκατ., οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις άνω των 90 ημερών €89 εκατ. ενώ τα προσωπικά δάνεια είναι €22,37 εκατ. Στην έκθεση Ιουνίου 2013 αναφέρεται ότι ήταν προβληματική η συνεργασία με συχνές ρυθμίσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια ενώ και σε προσωπικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικές και μεγάλης διάρκειας καθυστερήσεις. Αναφέρεται ότι οι εταιρικές υποχρεώσεις εξασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με τις προσωπικές.

Ο δανεισμός του συγκροτήματος Λευκαρίτη είναι €118 εκατ. αλλά οι καθυστερημένες δόσεις άνω των 90 ημερών είναι μόνο €1 εκατ.

Για το συγκρότημα Παναγίδης - Φαρμακάς οι υποχρεώσεις είναι €102 εκατ. και οι καθυστερημένες δόσεις άνω των 90 ημερών €2 εκατ.

Για το συγκρότημα Tsokkos Hotels οι άμεσες υποχρεώσεις είναι €172 εκατ., οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις €52 εκατ. και άνω των 90 ημερών είναι €50 εκατ.

Στην έκθεση για την εταιρεία Aqua Sol αναφέρεται ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος, οι άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις είναι €99 εκατ., τα δάνεια σε καθυστέρηση είναι €23 εκατ. και άνω των 90 ημερών €9 εκατ.

Για την εταιρεία Ζαβός οι υποχρεώσεις είναι €137 εκατ. και οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών φθάνουν τα €42 εκατ.

Στην έκθεση για το συγκρότημα Ποιηταρίδη τα δάνεια είναι €100 εκατ. και υπήρχαν καθυστερήσεις €4 εκατ.>>
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού (Σ.Τ.Λ) ήταν ανέκαθεν ένα φέουδο του κόμματος του ΑΚΕΛ. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία υπάλληλοι και διευθυντικό προσωπικό είναι διορισμένοι από το ΑΚΕΛ και κριτήριο επιλογής στις πλείστες των περιπτώσεων δεν ήταν η αξία και η ικανότητα αλλά η πίστη και αφοσίωση στο κόμμα. Τα Μέλη της Επιτροπείας που παίρνουν τις αποφάσεις είναι άσχετοι με το αντικείμενο, όπως φαρμακοποιοί, γιατροί και άλλες άσχετες ειδικότητες και οι πλείστοι βρίσκονται εκεί για να υπηρετούν το κόμμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Προέδρου του ΣΤΛ Λώρη Λυσιώτη, φαρμακοποιού στο επάγγελμα και πρώην Βουλευτή του ΑΚΕΛ, ο οποίος βρίσκεται στην θέση αυτή για δεκαετίες τώρα.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του ΣΤΛ έχει από πολλού εγκαταλειφθεί και αυτό βαραίνει τόσο τους αξιωματούχους όσο και τα Μέλη της Επιτροπείας που καθορίζουν πολιτική.
Οι προσωπικές  ευθύνες  των Μελών της Επιτροπείας για την δεινή κατάσταση που βρίσκεται σήμερα το ίδρυμα  είναι βαριές και ασήκωτες όπως επίσης και αυτών που τους διορίζουν και τους διατηρούν στις θέσεις τους.  Έχουν δυστυχώς οδηγήσει τον Οργανισμό σε παρακμή και ύφεση από δικά τους ατομικά λάθη και παραλείψεις. Έχουν δώσει δάνεια και άλλες διευκολύνσεις, που σήμερα καθορίζονται ως μη εξυπηρετούμενα, κατά παράβαση της Συνεργατικής Νομοθεσίας, Κανονισμών και κάθε τραπεζικής δεοντολογίας και πρακτικής. Για πολλά από τα Δάνεια που έχουν δοθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα δεν έχει ληφθεί υπόψη καμία τραπεζική δεοντολογία καθότι στερούνται επαρκούς διασφάλισης ή ικανότητας αποπληρωμής.

Πολλοί από αυτούς στους οποίους δόθηκαν τεράστια ποσά και τα οποία είτε διαγράφηκαν είτε είναι μη εξυπηρετούμενα είναι άτομα με βεβαρυμμένο και ύποπτο ποινικό μητρώο. Άτομα που είχαν να κάνουν με το εμπόριο λευκής σαρκός, με τον τζόγο, με τα ναρκωτικά και άλλες παράνομες δραστηριότητες. Παρ’ ότι οι Διοικούντες γνώριζαν το ποιόν τους, ωστόσο προχώρησαν στην χρηματοδότηση τους, ποία άραγε ήταν τα κίνητρα τους και τι προσδοκούσαν από αυτούς, το αφήνω στην κρίση των αναγνωστών μου. Είμαι σε θέση να γνωρίζω συγκεκριμένα ονόματα που φανερώνουν ότι έχει επιδειχθεί πλήρης πλημμέλεια καθηκόντων και ολιγωρία τόσο από την Διεύθυνση όσο και από την Επιτροπεία. Υπήρξαν επίσης περιπτώσεις συγκρουόμενων συμφερόντων Μελών της Επιτροπείας με ιδιωτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβανομένου και του Προέδρου της Επιτροπείας. Ο εσωτερικός έλεγχος ήταν ανέκαθεν σχεδόν ανύπαρκτος και ούτε έχει την δυνατότητα να παρεμβαίνει ή να διορθώνει παράτυπες και παράνομες ενέργειες. .

Απλά μέλη του ΣΤΛ, τα οποίοι στήριξαν το Συνεργατικό Ταμιευτήριο στο παρελθόν, βρίσκονται σήμερα υπό διωγμό και η όποια προσπάθεια τους να τιμήσουν ένα πρόγραμμα αποπληρωμής των στεγαστικών τους δανείων, δυστυχώς προσκρούει στην άρνηση της Γενικής Διεύθυνσης και της Επιτροπείας. Πού είναι ο ανθρώπινος χαρακτήρας του Οργανισμού; Οι καλές προθέσεις ενός έντιμου δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του έναντι του Οργανισμού δυστυχώς πέφτει στο κενό λόγω έλλειψης φιλικών και κομματικών διασυνδέσεων. 

Δυστυχώς μαζί με την πτωχεύσασα Λαϊκή τράπεζα τα δύο πιο πάνω Τραπεζικά Ιδρύματα αντί να εφαρμόζουν δεοντολογικές τραπεζικές πρακτικές για να στηρίξουν την οικονομία και την κοινωνία μετατράπηκαν σε φέουδα των κομμάτων και των πολιτικών στους οποίους, μαζί με τον υπόκοσμο, χάρισαν δισεκατομμύρια. Και όλα αυτά αγαπητοί μου χωρίς να καταδικαστεί κανείς. Είναι αυτό κράτος δικαίου ή μια μπανανιά, ένα ψευδοκράτος του Νότου;

Όμηρος Αλεξάνδρου
 

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΘΡΑΚΗ- Η ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ

Η “πύρρειος νίκη” των πολιτικών, έφερε μία εθνική ήττα
Εγκατέλειψε τη Θράκη για… μιά χούφτα ψήφους!
Γράφει ο Κωνσταντίνος Τερζής
Πηγή “Ας Μιλήσουμε Επιτέλους!”
Η μόνη έκφραση που ταιριάζει στην χώρα και στους πολίτες που ζούνε σε αυτήν και από αυτήν, είναι: Η Ελλάδα της Ντροπής. Σήμερα ξημέρωσε μία πολύ διαφορετική ημέρα για όλους μας. Σήμερα κάποιοι αισθάνονται πολύ όμορφα επειδή δεν καταποντίστηκε το κόμμα που υποστηρίζουν, ή επειδή ανανεώθηκε μέσα από τις στάχτες ο χώρος που πάντοτε εμπιστευόντουσαν. Σήμερα, ίσως κάποιοι να έχουν αρχίσει τους υπολογισμούς για την επόμενη πολιτική – κομματική αναμέτρηση και άλλοι προσθέτοντας και αφαιρώντας «κουκιά» προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα για το αποτέλεσμα που δεν τους δικαίωσε. Σήμερα, όμως, στη Θράκη επιχαίρουν οι τουρκόφρονες μισθοφόροι, οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και η τουρκική πολιτική που έχει ρίξει το μεγάλο βάρος των ενεργειών της για να κατορθώσει το ακατόρθωτο: να καταλάβει μία ελληνική περιοχή χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα!
Στους σχεδιασμούς αυτής της διόλου φιλικής τουρκικής πολιτικής, ένα πλήθος από παράγοντες, πράξεις και παραλείψεις των κυβερνήσεων των Αθηνών, λειτούργησαν καταλυτικά, για να μπορέσει η Τουρκία να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα και να θέσει τα θεμέλια ενός πυρήνα αλυτρωτικού τουρκισμού. Σήμερα η Θράκη πενθεί όχι επειδή ένα μεγάλο ποσοστό (περίπου 45%) των κατοίκων της αρνήθηκε να συμμετέχει στην διαδικασία των εκλογών προκειμένου να υπερασπίσει αυτή την ακριτική γωνιά από επικείμενες διόλου ευχάριστες καταστάσεις, αλλά επειδή υπήρξε μία πρωτοφανής απάθεια και άτυπη συνέργεια ελληνικών κομμάτων εις βάρος των εθνικών συμφερόντων, ενάντια στα αυτονόητα περί υπεράσπισης της πατρίδας.
Το αποτέλεσμα των ευρω-εκλογών «γέννησε» ένα κόμμα – τέρας, που με τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας»   προσδοκά να γίνει από τούδε και στο εξής ο κύριος πολιορκητικός κριός του Ελληνισμού και της Ελληνικότητας της Θράκης. Το κόμμα αυτό, με καθαρά ανθελληνική φύση και καταστατική λειτουργία που ξεπερνά την λέξη “επικίνδυνο” δεν κατόρθωσε φυσικά να εκλέξει “εκπρόσωπο” στην Ευρωβουλή και ούτε έλπιζε πως θα το κατορθώσει (συγκέντρωσε ένα ποσοστό ψήφων 12,29% επί του συνόλου των ψήφων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Το “κόμμα” αυτό δημιουργήθηκε για να γίνει η επίσημη βάση ανθελληνικών δραστηριοτήτων μέσα στο ελληνικό έδαφος από την πλευρά της Τουρκίας. Δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως “ωρολογιακή βόμβα” εις βάρος της χώρας…
Η δράση αυτού του μορφώματος ξεκίνησε πολύ πριν κλείσουν οι κάλπες της 25ης Μαΐου του 2014. Ξεκίνησε από τον τούρκο πράκτορα Αχμέτ Σαδίκ (του οποίου η οικογένεια απολαμβάνει ιδιαίτερα προνόμια από τις τουρκικές κυβερνήσεις, μετά τον θάνατό του από τροχαίο ατύχημα) όμως η ολική επαναφορά του έγινε όταν τα κομματικά συμφέροντα και η ματαιοδοξία πολιτικών αρχηγών κομμάτων (ελληνικών και όχι της Τουρκίας) αποδέχθηκαν την μετατροπή της Ελληνικής Θράκης σε χώρο συνδιαλλαγής με το τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής (δηλαδή με την Τουρκία) στον απελπισμένο αγώνα της εξασφάλισης ψήφων.
Στις δύο συνεχόμενες Κυριακές των εκλογών τα συμπεράσματα που εξήχθησαν ήταν περισσότερο από φρικώδη, για την αναλγησία και την ποταπότητα εκείνων των κομματαρχών και των τοπικών τους ανδρείκελων, οι οποίοι τόλμησαν να συμμετέχουν σε ένα «τούρκικο παζάρι».
Ο μεγάλος κερδισμένος από αυτή την ντροπιαστική συναλλαγή ήταν το κόμμα των τουρκοφρόνων (Γκρίζων Λύκων), οι οποίοι δήλωσαν την παρουσία τους μέσα από μία απίστευτη συσπείρωση των μουσουλμάνων, η οποία επετεύχθη μέσα από μία σειρά διαδικασιών που είναι ντροπιαστικές για το Ελληνικό κράτος, αφού δόθηκε άτυπη άδεια σε ένα πλήθος τούρκων πρακτόρων να κυκλοφορούν μέρα και νύχτα σε μουσουλμανικά χωριά, άλλοτε μοιράζοντας χρήματα, άλλοτε εκβιάζοντας για επιστροφή δανεικών ή και δανείων (από τη Ziraat Bank) και άλλοτε χρησιμοποιώντας την μάσκα της ανθρωπιάς και του καλού μουσουλμάνου που ήθελε να βοηθήσει τους συμπάσχοντες «τούρκους αδελφούς» στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν… Η κορύφωση αυτών των τακτικών έγινε με τη βοήθεια των ψευτομουφτήδων και των ιμάμηδων που εργάζονται ως εκπρόσωποί τους, οι οποίοι μετέτρεψαν τα τζαμιά σε προεκλογικά κέντρα του DEB όπου εκφωνούνταν πύρινοι λόγοι κατά της κακιάς Ελλάδας, ενώ δεν έλειψαν και οι έμμεσες απειλές για «τιμωρία από τον Αλλάχ αν δεν ψηφιστούν οι υποψήφιοι «αδελφοί τούρκοι μουσουλμάνοι» που μετείχαν στο ψηφοδέλτιο του DEB.
Πακτωλός λαθραίων χρημάτων βοήθησε στην ενίσχυση του DEB. Αυτά τα χρήματα έμπαιναν είτε από την Τουρκία (με διπλωματικά αυτοκίνητα) είτε μέσα από τη νότια Βουλγαρία όπου η δράση του Ισλαμικού κόμματος της Βουλγαρίας (πρόκειται για κατασκεύασμα των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών) είναι επίσημη και με την υποστήριξη πολύ μεγάλων χρηματικών κεφαλαίων. Μέσα σε όλα αυτά όμως, προστέθηκαν και μερικές χιλιάδες μεταφερόμενοι από την Τουρκία ψηφοφόροι, ενώ υπήρξαν και ψηφοφόροι τουρκόφρονες στις Ελληνικές πρεσβείες που βρίσκονται στην Ευρώπη (ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος…).
Όλοι αυτοί οι τουρκόφρονες –φυσικά και οι πράκτορες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών- κατόρθωσαν να «οργώσουν» την Θράκη, επειδή εδώ και καιρό και για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων η κυβέρνηση των Αθηνών αποφάσισε να αποχωρήσει σιωπηλά από την περιοχή. Υπάρχουν μεγάλες περιοχές χωρίς αστυνομικά τμήματα, επειδή αυτά έκλεισαν ή επειδή υπολειτουργούν λόγω λειψανδρίας αστυνομικών. Αυτή η εγκατάλειψη αλλά και η έντονη δραστηριότητα τουρκικών υπηρεσιών που φάνηκε σαν «αντικατάσταση των Ελληνικών αρχών», έδωσε –και συνεχίζει να δίνει- ένα πολύ αρνητικό μήνυμα στους μουσουλμάνους της Ελληνικής Θράκης. Ένα μήνυμα όμως σαφές από την πλευρά της Τουρκίας που λέει: «Εμείς είμαστε η μοναδική σας ελπίδα. Σε εμάς πρέπει να απευθύνεστε για τα προβλήματά σας για να σας βοηθήσουμε να λυθούν»… Τραγικό, αλλά πέρα για πέρα αληθινό. Και η ευθύνη γι αυτό, ανήκει σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, που είτε κατοικούν στην περιοχή, είτε βρίσκονται σε κομματικά γραφεία στην Αθήνα…
Στον αντίποδα, τα Ελληνικά κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ) προσπάθησαν να τραβήξουν το ενδιαφέρον του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έγκριση και την στήριξή του. Σε αυτή την αγωνιώδη κομματική προσπάθεια (η οποία απείχε παρασάγγας από την οδό των εθνικών συμφερόντων) υπήρξαν αποτελέσματα τραγικά (για τη ΔΗΜΑΡ), αισιόδοξα (για το ΣΥΡΙΖΑ), απελπιστικά (για το ΠΑΣΟΚ) και νίκης (για τη ΝΔ). Οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι, ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, γνώρισαν δύο διαφορετικά πρόσωπα του τουρκικού προξενείου, το οποίο έκανε «ταμείο» αλλά και «επενδύσεις».
Έτσι, ενώ η ΝΔ κέρδισε την εύνοια για τις περιφερειακές εκλογές κατορθώνοντας να τοποθετήσει στην περιφέρεια τον Γ. Παυλίδη (αυστηρά κομματική επιλογή), ο χαμένος ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε ένα ποσοστό περίπου 30-35% των μουσουλμανικών ψήφων, ένιωσε την εγκατάλειψη, αλλά ταυτόχρονα πήρε και ένα αμυδρό μήνυμα στις ευρωεκλογές, αφού σε μουσουλμανικά χωριά υπήρξαν διαρροές σχεδόν αποκλειστικά προς την πλευρά του.
Στις δημοτικές εκλογές, στους μη μουσουλμανικούς δήμους, ο ΣΥΡΙΖΑ ένιωσε την πλήρη απογοήτευση και απαξία της Τουρκίας, αφού δεν στηρίχθηκε και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποί του στην Θράκη ένιωσαν άβολα, αφού δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τον κατώτατο αριθμό υποψηφίων, λόγω της απαξίωσης των τοπικών χριστιανικών πληθυσμών. Με απλά λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίστηκε από το τουρκικό προξενείο σαν «φαγητό» που αφού «δαγκώθηκε» στη συνέχεια η Τουρκία το «έφτυσε» ως ακατάλληλο για… χρήση.
Ποιος όμως είναι ο υπαίτιος για όλα αυτά; Όταν υπάρχει διαφθορά, φταίει μόνο εκείνος που προσφέρει χρήματα ή εκείνος που τα παίρνει; Όταν υπάρχει πολιτική διαφθορά, ποιος –άραγε- είναι ο περισσότερο διεφθαρμένος; Εκείνος που προσφέρει (ελπίζοντας να ικανοποιηθούν οι ό,ποιες απαιτήσεις του) ή εκείνος που «λαμβάνει»; Είναι προφανές (όσο κι αν προσπαθούν ή προσπαθήσουν οι υπεύθυνοι να κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους) πως το «αμάρτημα» βρίσκεται και στις δύο πλευρές. Όταν όμως το “αμάρτημα” είναι ζήτημα εθνικό, τότε όχι μόνο το «αμάρτημα» περιορίζεται στην μία πλευρά, αλλά παύει να λέγεται «αμάρτημα», αφού ισοδυναμεί με πράξη η οποία δεν συνάδει τουλάχιστον με τον πατριωτισμό…
Η ευθύνη, της ύπαρξης του DEB ως κόμμα και της καθόδου του στις Ευρωεκλογές, είναι θεσμική. Και αφορά τόσο την Δικαιοσύνη και τον Άρειο Πάγο που για ακατανόητους λόγους θεώρησε πως το συγκεκριμένο πολιτικό μόρφωμα λειτουργεί ικανοποιώντας τις Συνταγματικές προϋποθέσεις (οι δικαστές δεν είδαν, δεν διάβασαν και δεν άκουσαν ποτέ τις δηλώσεις των εκπροσώπων του, οι οποίες βάλλουν ευθέως κατά της Ελληνικότητας της Θράκης, έχοντας μάλιστα και σημαία της «Ανεξάρτητης Θράκης») και ως εκ τούτου αποτελούν σοβαρό πυρήνα εθνικών προβλημάτων και ταυτόχρονα υπαρκτή απειλή για την εσωτερική ειρήνη αλλά και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών της Θράκης. Οι δικαστές, λοιπόν, δεν είδαν και… ενέκριναν ως νόμιμο το κόμμα των Γκρίζων Λύκων.
Όμως (αφού πρώτα «πέταξε την μπάλα») και η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου δεν είδε κανέναν κίνδυνο, παρά τις πληροφορίες των ειδικών κρατικών υπηρεσιών που γνωρίζουν όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή και ενημερώνουν σε καθημερινή βάση τις αρμόδιες προϊστάμενες πολιτικές αρχές (υπουργείο Εξωτερικών, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και φυσικά το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον πρωθυπουργό).
Είναι προφανές πως οι υπολογισμοί (αποκλειστικά κομματικού συμφέροντος) των κυβερνώντων, δεν «επέτρεψαν» στον κ. Σαμαρά να αντιληφθεί πως «γεννιέται» ένα τέρας και μία πολύ σοβαρή πηγή εθνικών προβλημάτων στην Ελληνική Θράκη. Προφανώς στις προσθαφαιρέσεις του «πατριώτη» πρωθυπουργού η Θράκη αποτελεί «αναγκαίο κακό» ή «παράπλευρη απώλεια», την οποία ο ίδιος και το κόμμα του θυσιάζουν προκειμένου να υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών.
Δυστυχώς, η μαθηματική οξυδέρκεια του κ. Σαμαρά αποδείχθηκε επαρκής, σε αντίθεση όμως με την σοβαρότητά του επί των εθνικών θεμάτων, τα οποία ίσως ο ίδιος πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει επαρκώς μέσω της έναρξης μίας σειράς ελληνοτουρκικών συζητήσεων για το «θέμα της Θράκης».
Είτε αρέσει, είτε όχι, το βράδυ των εκλογών της 25ης Μαΐου τα κυβερνητικά ψηφοθηρικά «στερητικά σύνδρομα» κατόρθωσαν όχι μόνο να ξεγεννήσουν ένα πολιτικό μόρφωμα – τέρας που θα αποτελέσει τον κύριο πυρήνα των εθνικών προβλημάτων, αλλά κατόρθωσαν το ακατόρθωτο, πέρα από την «πύρρεια νίκη» των συγκυβερνώντων Σαμαρά – Βενιζέλου. Το βράδυ των εκλογών η κυβέρνηση Σαμαρά, συνεπικουρούμενη από τα εθνομηδενιστικά σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ, κατόρθωσε το αδιανόητο… Κατόρθωσε η Ελλάδα να χάσει τη Θράκη, ή, τουλάχιστον, η Ελλάδα να μετατρέψει την Θράκη σε μία χρόνια πληγή για την οποία θα απαιτηθεί πολύς χρόνος και κόπος, όταν κάποια στιγμή υπάρξει κυβέρνηση με ειλικρινή εθνική διάθεση, αλλά και αρκούντος ικανή για να στηρίξει ουσιαστικά την ακριτική αυτή περιοχή…
Η κυβέρνηση και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά μπορεί να χαίρεται και να μετρήσει όσα «κουκιά» θέλει, μέχρι την επόμενη φορά, την επόμενη συμφωνία…
Την ίδια χαρά μπορεί να απολαμβάνει και ο συγκυβερνήτης Βαγγέλης Βενιζέλος επειδή τα εκλογικά ποσοστά που εισέπραξε «Η Ελιά» τον διέσωσαν πολιτικά και ίσως από ποινικά προβλήματα.
Φυσικά μπορεί να επιχαίρει και ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού «το κλείσιμο του ματιού» από την πλευρά της Άγκυρας έγινε αντιληπτό από την Κουμουνδούρου. Μεγάλη χαρά μπορεί να έχει και η Χρυσή Αυγή η οποία βγήκε η μεγάλη κερδισμένη της βραδιάς των εκλογών, της οποίας όμως η μη πολιτική και ορθολογική προσέγγισή της στην περιοχή της Θράκης, «έριξε νερό στον μύλο» του τουρκικού προξενείου της Κομοτηνής, και «κατόρθωσε» να γίνει χρηστικότατο εργαλείο από τους πολιτικούς – κυβερνητικούς της αντιπάλους και με μεγάλη ευκολία αλλά και συγχρονισμένα χρησιμοποιήθηκε ως «μπαμπούλας» τόσο προς την πλευρά των Ελλήνων χριστιανών, όσο και προς την πλευρά των Ελλήνων μουσουλμάνων.
Ο Φώτης Κουβέλης και η ΔΗΜΑΡ δεν μπορούν πλέον να χαίρονται. Αφού χρησιμοποιήθηκαν επαρκέστατα από το τουρκικό προξενείο, αν και ήταν διατεθειμένοι να δώσουν “γη και ύδωρ”, όντας στα όρια της πολιτικής ανυπαρξίας, δεν κέρδισαν την συμπάθεια και την στήριξη του τούρκου πρόξενου, αφού το πολιτικό τους προϊόν είχε ημερομηνία λήξης και αυτή είχε παρέλθει εδώ και καιρό, με αποτέλεσμα να κατατροπωθούν εκλογικά…
Όλοι αυτοί, άλλωστε, το είχαν δηλώσει προ καιρού, πως για να κυβερνήσουν τη χώρα, είναι διατεθειμένοι να συμμαχήσουν και με τον… διάβολο.
Μάλιστα, αυτοί οι ηθικοί -και όχι μόνο- αυτουργοί ενός εν δυνάμει εθνικού εγκλήματος θα τρέξουν από σήμερα να ρίξουν κροκοδείλια δάκρυα για το έγκλημά τους, προκειμένου να αποποιηθούν -επικοινωνιακά- των ευθυνών τους…
Σε αυτές τις εκλογές, λοιπόν, οι σύγχρονοι Καλιγούλες και Νέρωνες της Ελλάδας, κατόρθωσαν να βάψουν την Ελληνική Θράκη με το χρώμα του γκρι, απειλώντας την Ελλάδα με εθνικό ακρωτηριασμό, προς όφελος των κομμάτων τους και της πρόσκαιρης εξουσίας τους. Και, δυστυχώς, επιβεβαιώνοντας την πολιτική τους παράνοια και την εθνομηδενιστική τους ταυτότητα, χαμογελούν και χαίρονται για τη… νίκη τους, αφού εξασφάλισαν την “δόση” που θα τους διατηρήσει στους μικρούς και μεγάλους θώκους της ό,ποιας εξουσίας τους.
Ο μεγάλος χαμένος της βραδιάς αυτών των εκλογών ήταν, δυστυχώς, η Ελλάδα, η οποία ένιωσε να χάνει ένα από τα παιδιά της, την Θράκη… Η Ελλάδα που ένιωσε πως αποτελεί στόχο όχι μόνο εκείνων που είναι πέριξ των συνόρων της, αλλά και εκείνων που δηλώνουν ότι την υπηρετούν, ενώ ταυτόχρονα την κομματιάζουν για να επιζήσουν πολιτικά από τις σάρκες της… Σε αυτές τις εκλογές, λοιπόν, συναντήθηκαν η ανευθυνότητα των πολιτών, με την δολιότητα των πολιτικών, και χωρίς καμία αισχύνη πανηγύρισαν μία μεγάλη προδοσία που οφέλησε ορισμένους, αλλά δημιούργησε μία νέα εθνική ντροπή…
Μετά από όλα αυτά, η Θράκη τελεί πλέον και επίσημα σε καθεστώς συγκυριαρχίας με την Τουρκία. Η πολιτική παραφροσύνη αποτυπώνεται στις δηλώσεις ικανοποίησης των πολιτικών που επιχαίρουν για τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών που τοποθέτησαν την Θράκη σε καθεστώς παρόμοιο με αυτό της Κύπρου πριν από την τουρκική εισβολή, αλλά και σε μία κατάσταση μείζονος εθνικού κινδύνου, αφού η Άγκυρα επιθυμεί να επαναλάβει το “μοντέλο της Κριμαίας” προς όφελός της…
Κλείνοντας παραθέτουμε ένα μήνυμα προς τον “πατριώτη” και φερόμενο ως πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Σαμαρά και την παρέα του:

Οι πρώτοι σχολιασμοί των τουρκοφρόνων και πληρωμένων πρακτόρων της Τουρκίας, μετά την εκλογική εμφάνιση του DEB (κόμμα Γκρίζων Λύκων). Και τα μηνύματα αυτά είναι μόνο η αρχή... Το κόμμα DEB κέρδισε μια ιστορική νίκη!  
Στις ευρωεκλογές που έγιναν σήμερα το κόμμα DEB το μόνο κόμμα των Τούρκων της δυτικής Θράκης με μια μεγάλη επιτυχία, τερμάτισε πρώτο σε Ροδόπη και Ξάνθη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία το κόμμα DEB στην Ροδόπη γύρω στο 44,5%.
Στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης κέρδισε ο Γιώργος Παυλίδης. Με τον συνδυασμό του Παυλίδη εκλέγονται 6 Τούρκοι στο περιφερειακό συμβούλιο.  
Στους δήμους μεγάλος ανταγωνισμός υπήρξε στον δήμο Ιάσμου. Στο τέλος επανεξελέγη πάλι ο παλιός δήμαρχος Ισμέτ Καντί. Στα δε Αρριανά νέος δήμαρχος εξελέγη ο Ριντβάν Αχμέτ νικώντας τον Σααντετίν Σακίρ Χουσείν.  
Στην Μύκη νικητής των εκλογών ήταν ο Τζεμίλ Καμπζά. Ανταγωνιζόμενος τον Μουσταφά Αγγά πήρε 5369 ψήφους και έγινε ο νέος δήμαρχος.  
Στο μεταξύ τελείωσε μια περίοδος στα Αρριανά. Μετά από 40 χρόνια που ο δήμος Αρριανών δεν επέλεγε δήμαρχο ανωτάτης μόρφωσης, εντέλει εξελέγη ένας ανωτάτης μόρφωσης νέος. Επίσης με αυτό τον τρόπο έληξε και ο μεταξύ των ανθρώπων μας τοπικισμός. Συγχαίρουμε και ευχόμαστε επιτυχίες στο κόμμα DEB, στον Ριντβάν Αχμέτ, τον Τζεμίλ Καμπζά και τον Ισμέτ Καντί.  
Περ. Ρόντοπ Ρουζγκαρί 25/5/2014  
Σεισμός DEB στην Ελλάδα Το κόμμα DEB στις ευρωεκλογές που έγιναν 25/5/2014 με μια έκρηξη ψήφων στην περιοχή της δυτικής Θράκης, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα σε Αθήνα και Ευρώπη. Το κόμμα DEB μετέχοντας στις ευρωεκλογές όπου πήραν μέρος 42 κόμματα και παρά τα εκατοντάδες άκυρα του κόμματος DEB, βγήκε τρίτο κόμμα στην περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης και μετέχοντας για πρώτη φορά στην πολιτική της Ελλάδας πήρε 42.640 ψήφους, ποσοστό 12,28% και τερμάτισε τρίτο (σχ. μεταφρ : στην περιφέρεια). Εφ. Μπιρλίκ
"Ακούστε μας με το... καλό", προτείνει ο γνωστός Ντεντέ To κόμμα DEB σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσμαρα βγαίνει ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ σε Ξάνθη και Κομοτηνή.  
Η μειονότητα μας με ισχυρό τρόπο λέει προς την ελληνική κυβέρνηση …ΑΚΟΥ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΜΑΣ.
ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ…..


Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Μια οδη στη Θεά Βλακεία (μεγάλη η χάρη της)Οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι όπως συνηθίζουμε να λέμε, είχαν θεοποιήσει τα πάντα, για να μη και αδικήσουν κάποια θεότητα.  Ακόμα και στην Έριδα είχαν βωμό όπως και στον άγνωστο Θεό μη και μείνει κανένας παραπονεμένος.
Όσο και αν έψαξα στα κιτάπια μου αλλά και στο διαδίκτυο δεν κατάφερα να βρώ έστω και μια πληροφορία περί θεοποίησης της Αχαριστίας, της Ανοησίας ή Βλακείας αν θέλετε. 
Πως και τους ξέφυγε; Δεν θα ήταν τόσο σοφοί όσο φημολογείται πως ήταν, παρ' όλο που είχαν ένα σωρό ερεθίσματα για να το κάνουν.
Ίσως και να υπήρχαν και τέτοιες θεότητες, αλλά η λαίλαπα που κατέφθασε από την έρημο της Ιουδαίας με τη μορφή νέας θρησκείας να εξαφάνισε τα τεκμήρια, γι' αυτό δεν υπάρχει καμιά πληροφορία.
Δεν εννοώ τις περιπτώσεις αχαριστίας πρός τον Μιλτιάδη τον νικητή της μάχης του Μαραθώνα, ή του θεμελιωτή της ναυτικής δύναμης των Αθηναίων Θεμιστοκλή και κύριου συντελεστή της νίκης των Ελλήνων στη ναυμαχία της Σαλαμίνας.  Αυτούς οι Αθηναίοι τους εξόρισαν, γιατί φοβόντουσαν πως με την δημοφιλία και τον πλούτο που απέκτησαν, μήπως ξυπνήσουν κα να πρωί και τους βρούν τυράννους στο κεφάλι τους (δικτάτορες της εποχής).
Για την περίπτωση του Αριστείδη μιλάω που τον εξόρισαν γιατί είχαν βαρεθεί να ακούνε τους συμπολίτες τους να τον αποκαλούν δίκαιο Αριστείδη. Αρχηγός πολιτικού κόμματος κυνηγήθηκε αγρίως από το σύστημα με έρευνες του ΣΔΟΕ, με μηνύσεις πολιτικών ή συγγενών τους, με συκοφαντίες και βγήκε αλώβητος απ' όλες τις διώξεις.  
Και όλα αυτά γιατί ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους.  Είχε κατά γενική ομολογία το καλλίτερο ευρωψηφοδέλτιο από κάθε άλλο, με υποψηφίους γνώστες του αντικειμένου και του αγώνα που επιβάλλεται να δώσουν και κανένας δεν άκουσε τις κραυγές αγωνίας στην προσπάθειά του να σώσει την πατρίδα μας και τον αγνόησαν με την άρνηση της ψήφου τους.
Καιρός είναι να αποκαταστήσουμε την δική τους παράληψη και να φτιάξουμε αντί για τζαμί ένα ναό που να είναι αφιερωμένος στην Αχαριστία και στην Ανοησία και στην Βλακεία και στην Ακρισία.
Όλες αυτές τις θηλυκές θεότητες να τις βάλουμε σε ένα ναό, για οικονομία λόγω των οικονομικών δυσκολιών που διέρχεται ο τόπος μας.  Ξέρω πως κανένας δεν πρόκειται να πατήσει το πόδι του εκεί μέσα, ν' ανάψει ένα κερί, ένα λιβανιστήρι, γιατί κανένας μας δεν παραδέχεται πως είναι αχάριστος ή βλάξ.
Όλα αυτά τα γράφω σήμερα μετά τα αποτελέσματα των εκλογών που γίνανε την Κυριακή 25/5/14, για να επισημάνω πως αν σκεφτούμε (όλοι βέβαια νομίζουμε πως σκεφτόμαστε, χωρίς να σκεφτόμαστε) λίγο τα αποτελέσματα, θα δούμε πως θα έπρεπε να φτιάξουμε τον ναό που σας λέω πάρα πάνω, σε διαστάσεις μεγαλύτερες από την Αγιά Σοφιά και το Κολοσσαίο μαζί.
Εδώ ξεπουλιέται ολόκληρη Ελλάδα και Κύπρος και ο κόσμος δε θέλει να αναθεωρηθεί τίποτα από την εικονική πραγματικότητα που στην οποία ζεί.  Συνήθισε στην ξάπλα, βολεύτηκε στην ανέχεια, στα συσσίτια και στα επιδόματα ανεργίας, αλλά έως πότε;
Λες και δεν τον έχουν προειδοποιήσει πως το μέλλον θα είναι χειρότερο από το παρόν, λες και δεν έχει ξανακούσει τις ίδιες υποσχέσεις εδώ και χρόνια.
Αφήνει να κυλάει αδιάφορα ο χρόνος, να χαίρεται τη λιακάδα στην παραλία και να γκρινιάζει πως διάολο φτάσαμε στον γκρεμό, αφού δεν πήγε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του στην κάλπη.
Έγραψα τη λέξη γρίνια, αυτή που την πάς;  Κι' αυτή να τη χώσουμε μέσα στο μεγαλοπρεπή ναό που σας έλεγα.  Χωράει !
Έχουμε τυφλωθεί από τον επικίνδυνο κομματικό φανατισμό και δε λογαριάζουμε το αύριο της πατρίδας μας, αλλά ούτε και το δικό μας.  Γύρω μας έχουμε άρπαγες και δόλιους γειτόνους που δε χάνουν ευκαιρία να διεκδικούν συνεχώς εδάφη μας και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου.  
Εχθές είχαμε ευρωεκλογές και οι πολιτικοί μας αντί να μας πουν τι σκοπεύουν να κάνουν στην ευρωβουλή, ασχολιόντουσαν με τα ψηφαλάκια, τις καρέκλες τους, τα προνόμιά τους και ποιός θα πάρει την κουτάλα.
Οι ψηφοφόροι σου λένε, εγώ είμαι ιδεολόγος. Είδε μωρέ κανένας σας να έχουνε τα κόμματα ιδεολογία; Μόνο συμφέροντα έχουνε και μάλιστα μεγάλα!
Ο Αϊνστάιν είχε πει, πως το χάος και η βλακεία δεν έχουν όρια...  
Άμποτε η Νέμεσις και η Θέμις να κάνουν τη δουλειά τους!!!   

Κυριακή 25 Μαΐου 2014

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΑΙΔΑΡΩΝ
Για να μην ξεχνιόμαστε ...

Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά.

Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη.

Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους.

Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι . 500 ευρώ!! Και αποχώρησε.

Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι των γαϊδάρων που είχε αγοράσει και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ το ένα.

Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4 φορές πιο ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δάνειο από την τοπική τράπεζα.

Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι δύο επιχειρηματίες έφυγαν διακοπές σε έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απογοητευμένοι, και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους που δεν άξιζαν πλέον τίποτα.

Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνεχεία τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους.

Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του εξήγησε ότι εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει θα κατέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο.

Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά στους κατοίκους του χωριού για να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τραπεζίτη, ο οποίος παρεμπιπτόντως . ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου.

Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέκτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων, και ούτε το χρέος του δήμου, ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την πτώχευση.

Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική απάντηση, γιατί όπως του είπαν είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαιδάρους!!...

Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την «ανιδιοτελή» συμβουλή / οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερα λεφτά για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για την δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα υποδομών. Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν οι φόροι.

Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές «να βάλει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες» και να ηθικοποιήσει το εμπόριο των γαϊδάρων.

Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και μένουν μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και αγόρασαν με τον ιδρώτα τους. Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών της περιοχής.


Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Oι «20» που χρωστούν €5 δισ. στην Τρ.Κύπρου


Τράπεζες και συνεργατικά ιδρύματα κυνηγούν τους απλούς και άνεργους πολίτες για τα στεγαστικά τους δάνεια και απειλούν να τους ξεσπιτώσουν και τους μεγαλοκαρχαρίες που χρωστούν δισεκατομμύρια και έχουν επίσης δισεκατομυρια μάυρο χρήμα στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παράδεισους δεν τους αγγίζουν. Και ξέρετε γιατί δεν τους αγγίζουν; γιατί αυτοί έχουν ισχυρές πλάτες το άθλιο κομματικό κατεστημένο που χρηματοδοτούσαν για δεκαετίες τώρα.
Δείτε πιο κάτω λεπτομέρειες των μεγάλων χρεωστών της Τράπεζας Κύπρου και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα
Όμηρος Αλεξάνδρου

<<Σωρεία στοιχείων για το ιστορικό, τα προβλήματα, το ρίσκο δανειοδότησης και τους μελλοντικούς χειρισμούς των 20 μεγαλύτερων χρεωστών της Τράπεζας Κύπρου (περιλαμβάνεται και η πρώην Λαϊκή) καταγράφονται σε εσωτερική έκθεση 77 σελίδων, βγάζοντας στην επιφάνεια τους χειρισμούς που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν συσσωρευτεί βουνό τα προβλήματα.

Σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα stockwatch, η λίστα των χρεωστών συντάχθηκε στις 14 Ιουνίου 2013 και οι συνολικές οφειλές φθάνουν κοντά στα €5 δισ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση στην είσπραξη δανείων δισεκατομμυρίων έχει ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στο μάτι του κυκλώνα λόγω της δυστοκίας στη λήψη αποφάσεων. Από τα στοιχεία που είναι ένα χρόνο πίσω, κάποιες εταιρείες, όπως το συγκρότημα Λανίτης, το συγκρότημα Γαλαταριώτη, το συγκρότημα Κωνσταντίνου Σιακόλα και το συγκρότημα Νίκου Σιακόλα, έχουν προχωρήσει σε πώληση στοιχείων ενεργητικού προσπαθώντας να μειώσουν το υπόλοιπο των δανείων τους.
 
Με βάση τη λίστα Ιουνίου 2013, οι διευκολύνσεις του συγκροτήματος Λανίτη ανέρχονται στα €576 εκατ. Γίνονταν συχνές ρυθμίσεις από το 2006, ενώ για όλα τα δάνεια πληρώνονται μόνο τόκοι. Με απόφαση του ΔΣ ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, λίγο πριν την κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup και πριν κλείσει η Λαϊκή, χορηγήθηκαν €13,65 εκατ. για κάλυψη τοκοχρεολυσίων 2012 και 2013, αναφέρει το έγγραφο. Στην έκθεση αναφέρεται ότι στόχος είναι η σταδιακή μείωση του δανεισμού.
 
Ο όμιλος Σιακόλα παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €315 εκατ. τον Ιούνιο 2013, ο κίνδυνος όπως αναφέρει η Τράπεζα είναι ελεγχόμενος και οι πελάτες αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα μείωσης του δανεισμού.
 
Ο όμιλος Λεπτός παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο €308 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €44 εκατ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €11 εκατ. Επίσης στο έγγραφο αναφέρεται ότι ο όμιλος έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις με άλλες τράπεζες ύψους €160 εκατ.

Τον Αύγουστο του 2010 η Τράπεζα ενέκρινε νέες πιστώσεις €162 εκατ. για το Neapolis Project. Η Τράπεζα χαρακτηρίζει το προφίλ κινδύνου ψηλό.

Η εταιρεία Dolphin Capital Investors, σύμφωνα με την Τράπεζα είχε μέγιστη άμεση υποχρέωση €300 εκατ.

Δάνεια €135 εκατ. αφορούν την Aristo Developers που παρουσίασε άνοιγμα εξασφαλίσεων €24 εκατ. αλλά μέχρι τον Ιούνιο του 2013 καμία καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Στην έκθεση αναφέρεται ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το συγκρότημα.
 
Για το συγκρότημα Ιωάννου Παρασκευαΐδη με βάση το έγγραφο, οφείλει €106 εκατ. στην Τράπεζα Κύπρου, με άνοιγμα εξασφαλίσεων €61,5 εκατ. και μη εξυπηρετούμενα δάνεια €84,2 εκατ. Η Τράπεζα αναφέρει ότι η συνεργασία με την εταιρεία έχει διατηρηθεί και είναι ομαλή.

Το σύνολο των υποχρεώσεων για το συγκρότημα Louis, με βάση το έγγραφο και στοιχεία Ιουνίου 2013 είναι €217 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €126 εκατ. και καθυστερήσεις €45 εκατ. Η Τράπεζα Κύπρου στην έκθεσή της κρίνει ότι στόχος είναι η συνεργασία.
 
Το συγκρότημα Γαλαταριώτη παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €100 εκατ., υπόλοιπα χρεών €97 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €27 εκατ. ενώ οι καθυστερήσεις είναι μηδενικές. Η εκτίμηση κινδύνου αναφέρεται ότι είναι περιορισμένη.

Το συγκρότημα K. Athienitis Contractors παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €193 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων ενώ οι καθυστερήσεις είναι €44 εκατ.

Το συγκρότημα Φραγκούδη και Στεφάνου παρουσιάζει άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις €169 εκατ., άνοιγμα εξασφαλίσεων €46 εκατ., καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών €108 εκατ. και όπως αναφέρεται στην έκθεση για τον δανεισμό κάποιων εταιρειών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω μη επαρκούς εξασφάλισης ή ανεπάρκειας εισοδημάτων.

Για το συγκρότημα SFS οι άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις είναι €147 εκατ., το άνοιγμα εξασφαλίσεων €33 εκατ., οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις άνω των 90 ημερών €89 εκατ. ενώ τα προσωπικά δάνεια είναι €22,37 εκατ. Στην έκθεση Ιουνίου 2013 αναφέρεται ότι ήταν προβληματική η συνεργασία με συχνές ρυθμίσεις τα τελευταία 3-4 χρόνια ενώ και σε προσωπικό επίπεδο υπάρχουν σημαντικές και μεγάλης διάρκειας καθυστερήσεις. Αναφέρεται ότι οι εταιρικές υποχρεώσεις εξασφαλίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αντίθεση με τις προσωπικές.

Ο δανεισμός του συγκροτήματος Λευκαρίτη είναι €118 εκατ. αλλά οι καθυστερημένες δόσεις άνω των 90 ημερών είναι μόνο €1 εκατ.

Για το συγκρότημα Παναγίδης - Φαρμακάς οι υποχρεώσεις είναι €102 εκατ. και οι καθυστερημένες δόσεις άνω των 90 ημερών €2 εκατ.

Για το συγκρότημα Tsokkos Hotels οι άμεσες υποχρεώσεις είναι €172 εκατ., οι καθυστερήσεις και υπερβάσεις €52 εκατ. και άνω των 90 ημερών είναι €50 εκατ.

Στην έκθεση για την εταιρεία Aqua Sol αναφέρεται ότι ο κίνδυνος είναι αυξημένος, οι άμεσες και έμμεσες υποχρεώσεις είναι €99 εκατ., τα δάνεια σε καθυστέρηση είναι €23 εκατ. και άνω των 90 ημερών €9 εκατ.

Για την εταιρεία Ζαβός οι υποχρεώσεις είναι €137 εκατ. και οι καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών φθάνουν τα €42 εκατ.

Στην έκθεση για το συγκρότημα Ποιηταρίδη τα δάνεια είναι €100 εκατ. και υπήρχαν καθυστερήσεις €4 εκατ.

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014(μια πιθανή εξέλιξη των γεγονότων βήμα προς βήμα)
·         Μέσα στα πλαίσια των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) η κυπριακή κυβέρνηση αποφασίζει όπως εισαχθεί σε όλα τα σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης  η διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας.
 • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα χαιρετίζουν την πρωτοβουλία της κυπριακής κυβέρνησης και δηλώνουν την ετοιμότητα τους να συμβάλουν με κάθε τρόπο στην ειρηνευτική αυτή προσπάθεια
 • 10,000 άτομα σπεύδουν να μάθουν την τουρκική γλώσσα με εντατικά μαθήματα ελπίζοντας έτσι να εξασφαλίσουν μια θέση στην δημόσια εκπαίδευση
 • Τα φροντιστήρια και τα ινστιτούτα ξένων γλωσσών τρίβουν τα χέρια τους για τις καινούριες προοπτικές που διανοίγονται στον κλάδο τους και στέλλουν συγχαρητήρια επιστολή στην κυβέρνηση και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσωπικά
 • Σύσσωμες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με δηλώσεις των εκπροσώπων τους εκφράζουν την πλήρη ικανοποίηση τους διότι το μέτρο αυτό συμβάλλει αφενός στην μείωση της ανεργίας και ταυτόχρονα αυξάνονται τα μέλη τους και φυσικά και τα έσοδα τους
 • Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με δηλώσεις του προσθέτει ότι εκτός από το ότι το μέτρο αυτό φέρνει τις δύο κοινότητες πιο κοντά και προωθεί την επίλυση ενός μακροχρόνιου και δυσεπίλυτου προβλήματος, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και έτσι το μέτρο εντάσσεται και μέσα στα πλαίσια επανεκκίνησης της οικονομίας
 • 329 σύνδεσμοι γονέων αποστέλλουν επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας διότι η απόφαση ελήφθη  χωρίς να έχει προηγηθεί ο νενομισμένος διάλογος μαζί τους, διότι το πρόγραμμα των παιδιών είναι ήδη βαρυφορτωμένο και διότι υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα της τουρκικής γλώσσας για λόγους εθνικής συνειδήσεως
 • Χιλιάδες αγανακτισμένα παιδιά κρατώντας γαλανόλευκες σημαίες και λάβαρα αρνούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους και ξεχύνονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενα για τα νέα απαράδεκτα μέτρα. Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας υποστηρίζονται από τις εθνικόφρωνες οργανώσεις και από την Εκκλησία της Κύπρου.
 • Μπροστά στο αδιέξοδο αυτό και μη θέλοντας με κανένα τρόπο να υποσκάψει το κλίμα των διαπραγματεύσεων με την τουρκοκυπριακή ηγεσία, η κυπριακή κυβέρνηση κηρύττει την έναρξη κοινωνικού διαλόγου
 • Μετά από εξαντλητικές και πολυήμερες διαπραγματεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και στοχοθετώντας την ικανοποίηση όλων των μερών, το υπουργικό συμβούλιο αποφασίζει ότι το μάθημα της τουρκικής γλώσσας θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές εκτός από αυτούς που αποδεδειγμένα έχουν λόγους εθνικής συνειδήσεως  οι οποίοι μπορούν, αν επιθυμούν, να απέχουν από το εν λόγω μάθημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει τέτοια εξαίρεση είναι η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού από τον κοινοτάρχη της ενορίας ή τουλάχιστον από τον ένα γονιό.
 • Προκαταλαμβάνοντας πιθανές αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, ο Υπουργός Παιδείας καθησυχάζει τους διδάσκαλους και καθηγητές της τουρκικής γλώσσας διαβεβαιώνοντας ότι ο μισθός και τα επιδόματα τους θα παραμείνουν εντελώς αναλλοίωτα ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που θα παρακολουθούν τα μαθήματα της τουρκικής γλώσσας.
 • Ολοκληρώνοντας με δηλώσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων και συγχαίρει όλους τους εμπλεκόμενους για την συνεργασία τους και τον υψηλό βαθμό ευθύνης που επέδειξαν.
 • Τοιουτοτρόπως όλοι είναι ευχαριστημένοι.
Οι δάσκαλοι πληρώνονται πλήρη μισθό με άδειες τάξεις
Οι μαθητές παίζουν ή καπνίζουν στην αυλή του σχολείου
Ο Υπουργός Παιδείας διότι με τους επιδέξιους χειρισμούς του αλλά και μέσω του κοινωνικού διαλόγου απέτρεψε ένα σοβαρό, συνδικαλιστικό, κοινωνικό και εθνικής σημασίας πρόβλημα
Οι σύνδεσμοι γονέων διότι κέρδισαν την μάχη με τις αρχές
Οι εθνικόφρωνες οργανώσεις και η Εκκλησία της Κύπρου διότι απεφεύχθη την υστάτη η τουρκοποίηση των παιδιών μας
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διότι δεν χάνουν μέλη
Ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινότητα διότι απετράπη η διασάλευση της πορείας των διαπραγματεύσεων των δύο πλευρών και ένα εσωτερικό πρόβλημα ελύθη επιτυχώς.

Γιάννης Κακουλλής
20-05-2014

ΕΥΡΩΠΗ: ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ


Του Γιώργος Ν. Οικονόμου:

Με τις επικείμενες ευρωεκλογές τίθεται αναπόφευκτα ένα βασικό ερώτημα: ποιο είναι το νόημα της ψήφου; Θα έχει δηλαδή η ψηφοφορία  κάποιο θετικό αποτέλεσμα για τους κατοίκους  των χωρών μελών, ιδίως των δεινοπαθούντων; Η απάντηση στο ερώτημα είναι δυνατή όταν εξετασθούν τα πραγματολογικά δεδομένα της κατασκευής που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή η συγκρότηση, η οργανωτική δομή, ο τρόπος λειτουργίας της και τα συμφέροντα τα οποία εξυπηρετεί.

Κατ’ αρχάς, η συγκρότηση της Ε.Ε. αποφασίσθηκε από τις κυρίαρχες πολιτικές και οικονομικές ελίτ των ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, χωρίς αναλυτική ενημέρωση των κοινωνιών, χωρίς διαβούλευση, συλλογικές κοινωνικές αποφάσεις ή δημοψηφίσματα. Οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια έλαβαν τις σημαντικές και καθοριστικές αποφάσεις αυταρχικά. Όσον αφορά στην οργανωτική δομή και τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε. οι αποφάσεις λαμβάνονται και οι νόμοι θεσπίζονται από δύο όργανα, το Συμβούλιο των αρχηγών των κρατών μελών και το Συμβούλιο Υπουργών. Τα άλλα ανώτερα όργανα που ασκούν εξουσία – Επιτροπή, Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Ελεγκτικό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – είναι μη εκλεγμένα. Το μόνο όργανο που εκλέγεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχει ουσιαστικές εξουσίες, αλλά απλώς γνωμοδοτικές – αν και με την Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) έλαβε περισσότερες αρμοδιότητες.

Πρόκειται δηλαδή για αυταρχική γραφειοκρατική δομή, τόσο στη συγκρότηση όσο και στον τρόπο λειτουργίας της, στην οποία ο βίος και το μέλλον τετρακοσίων και πλέον εκατομυρίων Ευρωπαίων καθορίζονται από τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής ή ενός κλειστού συμβουλίου υπουργών που ούτε στη χώρα τους πολλές φορές εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες μόνο από τους ολίγους γραφειοκράτες προς όφελος των ολίγων ισχυρών και των αγορών, πρέπει να εκτελεσθούν αναγκαστικώς από τους υπολοίπους χωρίς καμία δυνατότητα αντιλόγου. Είναι συνεπώς καθαρώτατη ολιγαρχία, ουδεμία σχέση έχουσα με δημοκρατία και προφανώς αντανακλά την ολιγαρχική δομή των επί μέρους κρατών μελών.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ενωση επέδειξε ανικανότητα τόσο στο να προβλέψει την μεγάλη κρίση όσο και να τη χειρισθεί. Η αδυναμία της φαίνεται και στο γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει την πορεία των κρατών μελών για την τήρηση των όρων της ιδρυτικής της συνθήκης, ούτε έχει μηχανισμούς για την αποσόβηση κρίσεων και αποσταθεροποιήσεων. Αυτό έδειξε η ανικανότητά της στην περίπτωση της Ελλάδας να ενημερωθεί και να ελέγξει τη διάθεση των πακέτων στήριξης, να διαπιστώσει εγκαίρως τo πραγματικό ύψος του τεράστιoυ δημοσιονομικού ελλείμματος και να ελέγξει το υπέρογκο χρέος. Επί πλέον η Ε.Ε. έδειξε την αδυναμία της ή την απροθυμία της να αντιμετωπίσει τις αγορές και τα παιγνίδια των κερδοσκόπων για να βοηθήσει το κράτος μέλος αφήνοντάς το επί μήνες στο έλεος των τραπεζών, των αγορών και των κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Έχει δείξει μία πρωτοφανή αδυναμία πολιτικής βούλησης για συγκρότηση σε ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Η νομισματική ένωση χωρίς κοινή οικονομική πολιτική και πολιτική εξουσία φαίνεται πως δεν λειτουργεί – τουλάχιστον για τα αδύνατα κράτη.

Προς τι λοιπόν όλη η ρητορεία για την «ευρωπαϊκή ενοποίηση», την «ευρωπαϊκή κοινότητα ή οικογένεια»; Η απάντηση είναι: για τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας και των άλλων ισχυρών ευρωπαϊκών κρατών, των τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή των ολίγων. Αυτό είναι εμφανές στις ανισομέρειες, στις εκμεταλλεύσεις των αδυνάτων από τους ισχυρούς και στην κρίση, που ανέδειξε δύο κυρίαρχες δυνάμεις, τη Γερμανία και τη Γαλλία και εν τέλει μόνο τη Γερμανία. Και φυσικά οι ανισότητες μεγεθύνονται, η ανεργία καλπάζει, το κοινωνικό κράτος φαλκιδεύεται, οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών κυριαρχούν, οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται, οι πτωχοί αυξάνονται ραγδαίως. Πρόκειται για άκρατο νεοφιλελευθερισμό στα πλαίσια του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Η ολιγαρχική, νεοφιλελεύθερη και αντιδημοκρατική Ε.Ε., δεν εξυπηρετεί το κοινό αγαθό και τα συμφέροντα των πολλών και είναι αδύνατον να τα εξυπηρετήσει.

 Εν ολίγοις, η κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και πολιτική, είναι κρίση θεσμών και αξιών. Οι πομπώδεις διακηρύξεις λοιπόν περί «περισσότερης ή ισχυρής Ευρώπης» από πολιτικούς και διανοουμένους, όπως λ.χ.  ο Κον Μπεντίτ και ο Χάμπερμας, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να αποπροσανατολίζουν και να εξυπηρετούν τα ισχυρά συμφέροντα επιχειρήσεων, τραπεζών και ΜΜΕ. εξυπηρετούν την ολιγαρχική ιδεολογία από τη στιγμή που είναι εγκλωβισμένοι στην άποψη πως τα δυτικά πολιτεύματα είναι δημοκρατικά, συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στη σύγχυση. 

Εν τέλει, οι ευρωεκλογές τους μόνους που ωφελούν είναι οι ευρωβουλευτές, με τους τεράστιους μισθούς και τα προκλητικά προνόμια, τα κόμματα και τα συμφέροντα των κυρίαρχων οικονομικών και πολιτικών ελίτ. Επικυρώνουν επί πλέον τον ολιγαρχικό νεοφιλελεύθερο μηχανισμό των Βρυξελλών που διαχειρίζεται και εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα. Όσον αφορά την Ελλάδα, οι ευρωεκλογές ουδέποτε είχαν κάποια  σχέση  με την Ευρώπη, λειτουργούν συνήθως ως πρόκριμα των βουλευτικών εκλογών ή ως έκφραση δυσαρέσκειας των θιγομένων στρωμάτων. Και έτσι όμως είναι ημιτελείς, διότι το μόνο που μπορεί να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα είναι η απαίτηση για δημοκρατία και συμμετοχή όλων στις αποφάσεις, με την ανάπτυξη κοινωνικών και πολιτικών αγώνων.

Τρίτη 20 Μαΐου 2014

«Όποιος ξεχνά την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει.»
Τζόρτζ Σανταγιάνα - Ισπανός φιλόσοφος

 

 

Η απόβαση του Κεμάλ στη Σαμψούντα -Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου [19 Μαΐου 1919]


Η Γενοκτονία των Ποντίων θεωρείται μια από τις πρώτες σύγχρονες γενοκτονίες.
Η γενοκτονία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα, το οποίο η κυβέρνηση των Νεότουρκων έφερε σε πέρας με συστηματικότητα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ήταν ο ξεριζωμός, η εξάντληση στις κακουχίες, τα βασανιστήρια, η πείνα και η δίψα, και τα στρατόπεδα θανάτου στην έρημο.

Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανές δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.

 Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.

Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που έθεσε στον περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνήσκουσας Αυτοκρατορίας.

Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.

  Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από πείνα, κακουχίες και αρρώστιες.

Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1916, οι τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια!

Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν στην «τελική λύση».

Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000.

Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.

Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Όμηρος Αλεξάνδρου


Οι επενδυτές του Προέδρου θα αρπάξουν όσα, όσα τις περιουσίες μας


Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ταξίδευσε πρόσφατα κατά αραπιά και όχι μόνον μεριά για να διαφημίσει την Κύπρο σαν ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις. Προσκάλεσε μάλιστα και επισκέφτηκαν ήδη την Κύπρο επιχειρηματικές αποστολές κυρίως από τις αραβικές χώρες προκειμένου όπως λέχθηκε να διαπιστώσουν και από κοντά τις ‘’συνθήκες’’ που επικρατούν στην χώρα μας.

Κρατικοί και όχι μόνο αξιωματούχοι παρείχαν σε άραβες κυρίως επενδυτές όλα τα στοιχεία για το φορολογικό καθεστώς, τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις ξένες επενδύσεις και διέθεσαν σε αυτούς ακόμη και πτητικά μέσα για να έχουν ‘’καλύτερη εικόνα για τις ‘’επικείμενες τους επενδύσεις’’. Κάποιοι ακόμη δεν κατάλαβαν ότι το ξένο κεφάλαιο πάει εκεί που έχει ξεκάθαρο και σταθερό νομικό και φορολογικό περιβάλλον με χαμηλή ως και μηδαμινή φορολογία και όχι σε μια καταρρέουσα οικονομία που δεν κινείται φύλλο.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σίγουρα δεν είναι τόσο αφελής να πιστεύει ότι οι άραβες επενδυτές είναι οι ίδιοι στους οποίους πουλούσαμε κάποτε πριν από κάποιες δεκαετίες ότι σαβούρα ρουχισμό κατασκεύαζε η τότε ανθούσα Κυπριακή βιομηχανία ρουχισμού. Ο Πρόεδρος σίγουρα γνωρίζει πολύ καλά ότι τα αραβικά κυρίως Επενδυτικά Ταμεία διαθέτουν διεθνούς εμβέλειας  επενδυτικούς συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε μια διαλυμένη οικονομικά και όχι μόνο χώρα μπανανία, όπως είναι η Κύπρος, δεν μπορούν να εμπιστευθούν τα χρήματα τους. Πού δηλαδή θα επενδύσουν οι ξένοι; στην ανύπαρκτη βιομηχανία, στην ανύπαρκτη γεωργική βιομηχανία; στην κορεσμένη και ακριβή μας τουριστική βιομηχανία; Η στους χρεοκοπημένους ημικρατικούς οργανισμούς όπου η κομματοκρατία διόριζε τους κολλητούς της και που απολαμβάνουν ακόμη και τώρα ηγεμονικούς μισθούς και βασιλικά προνόμια; Στην καταρρέουσα κτηματαγορά θα επενδύσουν, όχι όμως τώρα αλλά σε λίγους μήνες όταν οι τράπεζες θα βγάλουν μαζικά στο σφυρί τα σπίτια και τις περιουσίες μας οι τιμές των οποίων θα καταρρεύσουν.

Ο κύριος Πρόεδρος καθώς επίσης και οι δύο πλούσιοι γαμβροί του, που έχουν σαν κύρια ασχολία τους τις επενδύσεις σε ακίνητα και πήραν ήδη ‘’θέσεις μάχης’’, γνωρίζουν πολύ καλά όπως γνωρίζω και εγώ, ότι οι ξένοι επενδυτές το μόνο που τους ενδιαφέρει αυτή την στιγμή (Για αυτό και πέταξαν δια ελικοπτέρου) είναι τα σπίτια μας και οι περιουσίες φιλέτα για να μας τα πάρουν σύντομα μισοτιμής. Ο Πρόεδρος και το διεφθαρμένο και αδίστακτο σύστημα γνωρίζουν επίσης ότι τα αφορολόγητα και κατάμαυρα εκατοντάδες εκατομμύρια που διατηρούν κύπριοι στην Ελβετία στις περιουσίες μας θα στοχεύσουν στο άμεσο μέλλον αλλά για ευνόητους λόγους δεν θέλουν να τα πειράξουν γιατί προσδοκούν μερίδιο από αυτά. Ο Πρόεδρος και ο περίγυρος του γνωρίζουν επίσης ότι οι εντολές της Τρόικας είναι σαφείς, και προβλέπουν ότι για να σωθεί το αμαρτωλό τραπεζικό σύστημα και να συνεχίζει να χρηματοδοτεί και να ταλαβερίζεται με το διεφθαρμένο κομματικό κατεστημένο, πρέπει να πουληθούν τα σπίτια και οι περιουσίες των κυπρίων, όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα, για να ανακτήσουν οι τράπεζες τα προβληματικά δάνεια που παραχώρησαν αφειδώς για να κερδοσκοπήσουν.

Και ενώ στην Κύπρο, σε συνεργασία με την Τρόικα και τους απατεώνες τους τραπεζίτες, η κυβέρνηση της κυπριακής μπανανίας ετοιμάζεται να ξεσπιτώσει τους πολίτες που έμειναν άνεργοι εξ αιτίας εγκληματικών ενεργειών πολιτικών και τραπεζιτών, στη Ισλανδία, η Δικαιοσύνη της οποίας έχει ήδη κλείσει στην φυλακή πολιτικούς και τραπεζίτες, γίνεται ακριβώς το αντίθετο λεπτομέρειες του οποίου σας μεταφέρω πιο κάτω:  

<<Παραγραφή χρεών νοικοκυριών στην Ισλανδία
Το κράτος θα χρηματοδοτεί χρέη που προκλήθηκαν από στεγαστικά δάνεια στην Ισλανδία, για μείωση του χρέους των νοικοκυριών
Posted on May 19, 2014 06:14:29 PM
Ξεκίνησε σήμερα στην Ισλανδία παραγραφή μέρους των χρεών προσώπων που έχουν λάβει στεγαστικά δάνεια, μέτρο που αφορά περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά της χώρας .
Το ισλανδικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την περασμένη Παρασκευή ένα νόμο που επιτρέπει στους δανειστές να ζητούν αυτή την παραγραφή χρεών, η οποία χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος. Το σχέδιο αυτό αποτέλεσε την κύρια προεκλογική υπόσχεση του κεντρώου Κόμματος της Προόδου του πρωθυπουργού Σιγκμούντουρ Γκουνλάουγκσον, νικητή των βουλευτικών εκλογών του 2013 μαζί με τον συντηρητικό σύμμαχό του, το Κόμμα της Ανεξαρτησίας.
Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του κύριου μέρους του χρέους των νοικοκυριών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με επιτόκιο συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό - κάτι που αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων - χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις. Αυτή η ελάφρυνση χρεών, η οποία εξαρτάται από το ποσό του δανείου, έχει ανώτατο όριο τις 4 εκατ. κορώνες (πάνω από 25.900 ευρώ).
Η κυβέρνηση εκτιμά πως το σχέδιο αυτό αφορά περίπου 69.000 νοικοκυριά από τα 124.000 που αριθμεί η χώρα και πως κατά μέσο όρο μπορούν να διεκδικήσουν 1,1 εκατ. κορώνες (7.100 ευρώ).
Το σχέδιο προκάλεσε πάντως εκτεταμένη πολεμική στην Ισλανδία και αλλού, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και του οίκου αξιολόγησης Standard and Poor's, αλλά η δημοκρατική κυβέρνηση της χώρας δεν ιδρώνει το αυτί της γιατί η προτεραιότητα της είναι η προστασία του πολίτη>>
Δυστυχώς στην Κύπρο δεν έχει ακόμη συνειδητοποιήσει ο μέσος κύπριος πολίτης τι πρόκειται να συμβεί τους επόμενους μήνες. Γνωρίζοντας το ταμπεραμέντο του κύπριου με ξενίζει το γεγονός ότι δεν έχει αντιδράσει ακόμη δυναμικά. Πλείστοι πολίτες έχουν χάσει ήδη την δουλειά τους και τις καταθέσεις τους αλλά αυτό δεν τους έχει φτάσει ακόμη στα όρια τους. Όταν όμως σύντομα θα τον πετάνε μαζί με την οικογένεια του έξω από το σπίτι του, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει βίαιος και απρόβλεπτος και θα κάνει αυτό που δεν θέλει να κάνει η πουλημένη και χειραγωγημένη Δικαιοσύνη και Γενική Εισαγγελία, να πάρει δηλαδή την Δικαιοσύνη στα χέρια του. Σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει είτε κυνηγό με κυνηγετικό όπλο είτε έφεδρο στρατιώτη με G3. Προσωπικά δεν επιθυμώ να δω τέτοιες ακραίες καταστάσεις να εξελίσσονται στον τόπο μου γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε εκτροπή που πιθανόν να βλάψει από κάθε άποψη την Κύπρο μας. Είμαι όμως βέβαιος ότι κάτι τέτοιο θα γίνει γιατί το άθλιο σύστημα εκεί οδηγεί με την προκλητική του στάση τα πράγματα.
Την ερχόμενη Κυριακή έχουμε Ευρωεκλογές, προτρέπω κάθε νομιμόφρονα πολίτη να πάει να ψηφίσει και να τιμωρήσει την ελεεινή κομματοκρατία για να μην χρειαστεί να πάρει την Δικαιοσύνη στα χέρια του με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την Κύπρο μας. Ας συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι οι μεγαλύτεροι εχθροί της Κύπρου και της Ελλάδας δεν είναι οι ξένοι, οι μεγαλύτεροι εχθροί του Ελληνισμού βρίσκονται εντός των τειχών και ακούουν στο όνομα κομματοκρατία
Όμηρος Αλεξάνδρου