Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ

Επιταγές σε απατεώνες, σε μη δικαιούχους αλλοδαπούς και σε πεθαμένους
Υπερπληρωμές €30 εκατ. σε συντάξεις και επιδόματα
 
Στον δημόσιο τομέα συνεχίζεται να καταβάλλεται ακόμη το λεγόμενο επίδομα ευθύνης. Για τους ανεύθυνους, όμως, του δημόσιου τομέα, καμία πρόνοια από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Έτσι λοιπόν, συνεχίζουν να βρίσκονται στο απυρόβλητο οι δημόσιοι υπάλληλοι που με τις πράξεις, τις αποφάσεις, τις παραλείψεις και την αδιαφορία τους, ζημιώνουν το κράτος. Το υποχρεώνουν να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και να πληρώσει εξ υπαιτιότητάς τους, χωρίς βεβαίως, οι ίδιοι να λογοδοτούν. Και όταν έλθουν στο φως τα κατορθώματά τους, έχουν έτοιμη τη δικαιολογία: Δεν φταίνε οι υπάλληλοι, αλλά το…σύστημα.
 
Στην ετήσια έκθεσή της για το 2012, η γενική ελέγκτρια Χρυστάλλα Γιωρκάτζη αναφέρεται σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων. Χαρακτηριστικότερη ίσως όλων, η περίπτωση υπαλλήλων του υπουργείου Εργασίας με τις υπερπληρωμές σε συντάξεις, δημόσια βοηθήματα και παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι οποίες έφτασαν σήμερα τα €30 εκατ. Με πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να απολεσθεί ένα σημαντικό ποσό από τις υπερπληρωμές που καταβλήθηκαν λόγω της παρέλευσης σημαντικού χρόνου από τη διαπίστωσή τους αλλά και της μη έγκαιρης λήψης δραστικών και νομικών μέτρων.

Το τρύπιο σύστημα ελέγχου που λειτουργεί σ’ αυτές τις νευραλγικές υπηρεσίες του κράτους επιτρέπει ακόμη και σε απατεώνες να το εκμεταλλευτούν, εξασφαλίζοντας επιδόματα με ψευδείς παραστάσεις. Στην έκθεση της κ. Γιωρκάτζη καταγράφονται με πάσα λεπτομέρεια οι υπερπληρωμές που έγιναν, όχι όμως και τα ονόματα των δημοσίων υπαλλήλων στους οποίους επιρρίπτει την ευθύνη. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το κράτος έχει ήδη απολέσει ένα ποσό της τάξης των €3 εκατ. περίπου από πρόσωπα που έτυχαν υπερπληρωμών, αλλά μέχρι να τους ανακαλύψουν αποδήμησαν εις Κύριον!

Ειδικότερα, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκκρεμούσαν μέχρι τις 27/5/2013 υπερπληρωμές κοινωνικής σύνταξης ύψους €618.929 (€580.824 στις 29/5/2012) εκ των οποίων τα €308.409 (€253.740 στις 29.5.2012) αφορά υπερπληρωμές σε άτομα που στο μεταξύ έχουν αποβιώσει. Από σχετικό έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία της κ. Γιωρκάτζη, προέκυψε ότι οι βασικοί
λόγοι δημιουργίας των υπερπληρωμών είναι η απόκρυψη από τους αιτητές, κατά την υποβολή της αίτησής τους για εξέταση, πληροφοριών για τυχόν απουσία τους εκτός Κύπρου και για τυχόν λήψη σύνταξης ή άλλης παρόμοιας πληρωμής από οποιαδήποτε πηγή καθώς και η μη διερεύνηση από λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων της διαμονής τους στην Κύπρο. Παρατηρήθηκε, επίσης ότι ο αρμόδιος κλάδος δεν παρακολουθεί τις υπερπληρωμές πάνω σε συστηματική βάση, ούτε και φαίνεται να λαμβάνει έγκαιρα και δραστικά μέτρα για την ανάκτησή τους. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι πρόσωπα έλαβαν παράνομα κοινωνική σύνταξη είτε με ψευδείς παραστάσεις είτε με την αποσιώπηση ουσιωδών γεγονότων.

Όσο αφορά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέχρι τον Μάιο του 2013 εκκρεμούσαν υπερπληρωμές συνολικού ύψους €7,3 εκατ., οι οποίες αφορούσαν σε διάφορες παροχές του ΤΚΑ (γήρατος, ανικανότητας, ανεργίας, χηρείας, ασθενείας κ.ά.), από τις οποίες ποσό ύψους €2,1 εκατ. αφορούσε σε υπόλοιπο υπερπληρωμών από άτομα που απεβίωσαν. Όπως επισημαίνει στην ετήσια έκθεσή της η κ. Γιωρκάτζη, η δημιουργία των υπερπληρωμών οφείλεται κυρίως στη μη έγκαιρη ενημέρωση των ΥΚΑ ή και απόκρυψη για αλλαγές στα δεδομένα ατόμων και των εξαρτωμένων τους που λαμβάνουν παροχή, σε συνδυασμό με τη μη διερεύνηση από μέρους των λειτουργών του ΥΚΑ για τυχόν ανάληψη εργασίας, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της καταβολής της παροχής και τη δημιουργία υπερπληρωμής.

Στις πιο πάνω υπερπληρωμές περιλαμβάνονται και ορισμένες περιπτώσεις πλασματικών υπερπληρωμών, όπως, για παράδειγμα, έκδοση επιταγών σε άτομα που απεβίωσαν προ καιρού, οι οποίες δεν εξαργυρώθηκαν. Διαπιστώθηκε, επίσης, αδυναμία στην ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών λόγω συνήθως της παρέλευσης σημαντικού χρόνου μέχρι τον εντοπισμό της υπερπληρωμής, καθώς και λόγω της μη λήψης δραστικών και έγκαιρων μέτρων.

Υπερπληρωμές διαπιστώθηκαν και στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών. Στις 27/5/2013 εκκρεμούσαν υπερπληρωμές πληρωθεισών απολαβών αδειών συνολικού ύψους €333.178, από τις οποίες ποσό ύψους €8.650 αφορούσε σε υπερπληρωμές σε άτομα που απεβίωσαν.
Νομικά μέτρα για να εισπράξουν ό,τι εισπράττεται

Όπως μας λέχθηκε από το υπουργείο Εργασίας, το θέμα των υπερπληρωμών τυγχάνει ενδελεχούς μελέτης και παρακολούθησης σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο και άλλες Υπηρεσίες με στόχο την πρόληψη δημιουργίας τους και την ορθή διαχείρισή τους, ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους. Για παρακολούθηση και έλεγχο των υπερπληρωμών έχει ήδη οριστεί υπεύθυνος λειτουργός σε κάθε Υπηρεσία και εκεί όπου διαπιστώνεται υπερπληρωμή αποστέλλεται αμέσως επιστολή για επιστροφή του ποσού. Σε περίπτωση μη επιστροφής του, το ποσό παρακρατείται από μελλοντικές πληρωμές κοινωνικής σύνταξης. Εκεί και όπου διαπιστώνεται ότι πρόσωπα έλαβαν κοινωνική σύνταξη με ψευδείς παραστάσεις ή με αποσιώπηση ουσιωδών γεγονότων, τότε, λαμβάνονται μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και νομικών μέτρων για επιστροφή της υπερπληρωμής στο κρατικό ταμείο.
€21,3 εκατ. επιπλέον σε δημόσια βοηθήματα

Σύμφωνα με τη μηχανογραφημένη έκθεση καθυστερημένων εσόδων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) τα καθυστερημένα έσοδα κατά τις 31/12/2012 τα οποία αφορούν κυρίως σε υπερπληρωμές σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος ανέρχονταν σε €21,3 εκατ. σε σύγκριση με €12,4 εκατ. στις 31/12/2011. Δηλαδή, σημειώθηκε αύξηση €8,9 εκατ. ή ποσοστό 71,8%. Αρκεί και μόνο να αναφέρουμε ότι κατά τη διαχείριση και επαναξιολόγηση των περιπτώσεων ληπτών δημόσιου βοηθήματος με την ιδιότητα του μονογονιού, στη βάση οδηγιών της διευθύντριας των ΥΚΕ, εντοπίστηκαν κατά το 2012 και καταχωρήθηκαν στο μηχανογραφημένο σύστημα, υπερπληρωμές, ύψους €3.613.092. Από σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο που διενήργησε η Ελεγκτική Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία υπερπληρωμών οφείλεται σε διάφορους λόγους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι οι ακόλουθοι:

1) Απόκρυψη στοιχείων από τους αιτητές.
2) Η μη έγκαιρη ενημέρωση των ΥΚΕ από αιτητές για αλλαγές στα δεδομένα τους, βάσει των οποίων υπολογίζεται το δημόσιο βοήθημα.
3) Η μη διενέργεια ή και η αδυναμία από μέρους των ΥΚΕ να διεξάγουν τις αναγκαίες επί τόπου επισκέψεις σε λήπτες δημόσιου βοηθήματος.
4) Στην έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων Υπηρεσιών / Τμημάτων.
5) Στους λανθασμένους χειρισμούς ή και παραλείψεις των λειτουργών των ΥΚΕ. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι η ανάκτηση των υπερπληρωμών είναι ευθύνη των λειτουργών των ΥΚΕ που χειρίζονται την κάθε περίπτωση, οι οποίοι, όμως, είναι επιφορτισμένοι και με πολλά άλλα καθήκοντα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου