Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

<<ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ, ΜΕ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ>>


Ατέλειωτο πάρτι στις Δασικές Βιομηχανίες

Σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται από τα στοιχεία τα οποία περιήλθαν στην κατοχή του «Π» σε σχέση με το συμβόλαιο εργοδότησης του γενικού διευθυντή της εταιρείας Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου και των εξαρτημένων αυτής εταιρειών ΠΕΠ και ΞΥΛΟΦΑΡΜ, κ. Πέτρου Βραχίμη.
Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πάει πίσω στο 2014 όταν ο βουλευτής των Οικολόγων, με δεδομένο ότι κύριος μέτοχος με 51,06% της εταιρείας είναι το κράτος, ζήτησε στο πλαίσιο άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου να λάβει γνώση για τον μισθό και τα ωφελήματα του κ. Βραχίμη. Το ερώτημά του ωστόσο μέχρι και σήμερα παραμένει αναπάντητο καθώς ο πρόεδρος του δ.σ. της εταιρείας Ευέλθων Ιακωβίδης είχε ενημερώσει το αρμόδιο υπουργείο που ζήτησε το συμβόλαιο ότι οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας συμβούλευσαν ότι τα δεδομένα της σύμβασης εργασίας του γ.δ. αποτελούν προσωπικά δεδομένα, τα οποία η εταιρεία αδυνατούσε να αποκαλύψει εάν και εφόσον ο ίδιος δεν δώσει την απαραίτητη συγκατάθεση.

Η έρευνα
Διερευνώντας εν συνεχεία τα στοιχεία που περιήλθαν στην κατοχή μας λάβαμε γνώση ότι για το θέμα είναι ενήμερο το Υπουργικό Συμβούλιο, ο δε υπουργός Εμπορίου ως πολιτικός προϊστάμενος του εφόρου Εταιρειών έχει ήδη διορίσει τον γενικό ελεγκτή ως επιθεωρητή (όπως ορίζει ο περί Εταιρειών Νόμος σε τέτοιες περιπτώσεις) με όρο εντολής τη διερεύνηση των ζητημάτων που αφορούν το υπό αναφορά θέμα και την υποβολή σχετικής αναφοράς. Η πιο πάνω διαδικασία αποφασίστηκε όταν το δ.σ. της εταιρείας ενημέρωσε ότι λόγω της φύσης της εταιρείας δεν νομιμοποιείται η παρέμβαση οποιουδήποτε, όπως π.χ. του γενικού ελεγκτή, για διερεύνηση θεμάτων που αφορούν το συμβόλαιο εργοδότησης του γενικού διευθυντή, δεδομένου ότι πρόκειται για οργανισμό ιδιωτικού δικαίου, για τη διοίκηση του οποίου μόνο αρμόδιο όργανο είναι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Στα πιο πάνω έρχεται να προστεθεί χθεσινή δήλωση στον «Π» του κ. Ιακωβίδη ο οποίος δήλωσε άγνοια για τον διορισμό του γεν. ελεγκτή ως επιθεωρητή. Επιβεβαίωσε την ίδια ώρα την προχθεσινή παραίτηση ενός μέλος του δ.σ., του κ. Μιχάλη Ξιούρου, χωρίς να γνωρίζει τους λόγους που τον ώθησαν σε αυτήν.

Απόρρητη έκθεση
Όπως προκύπτει από απόρρητη έκθεση που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο (και αποκαλύπτει σήμερα ο «Π») οι όροι του συμβολαίου του κ. Βραχίμη κρίθηκαν εξωπραγματικοί και ετεροβαρείς, δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια το συγκρότημα των Δασικών Βιομηχανιών, το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωσή του προς το ΧΑΚ, για τους πρώτους εννέα μήνες του 2015 παρουσιάζει συνολικές ζημιές ύψους 1,28 εκατ. (875.309 ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο).  Όπως σημειώνεται στην έκθεση, το δ.σ. της εταιρείας υπέγραψε το αρχικό συμβόλαιο με τον γενικό διευθυντή στις 3/1/1996 και από τότε αυτό ανανεώθηκε τρεις φορές και λήγει στις 31/3/2016. Σημειώνεται ότι η δεύτερη ανανέωση του συμβολαίου αποφασίστηκε από το συμβούλιο στις 22/12/2009, πολύ νωρίτερα από τη λήξη του (στις 3/1/2011), για περίοδο μέχρι τις 31/3/2016. Σύμφωνα ωστόσο με την παράγραφο 4.2 του αρχικού συμβολαίου, η ανανέωση του συμβολαίου του ήταν δυνατή «μέχρις ότου ο γ.δ. συνταξιοδοτηθεί στην ηλικία των 63 ή 65 χρόνων, όπως ο ίδιος ήθελε επιλέξει». Δεδομένων των πιο πάνω η τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία το δ.σ. της εταιρείας θα μπορούσε να προβεί σε ανανέωση του συμβολαίου του γ.δ. ήταν, σύμφωνα με την έκθεση, η 11/1/2014, οπότε και συμπλήρωσε την ηλικία των 65 ετών και όχι αργότερα, όπως και έγινε.

Εξωπραγματικοί όροι
Βάσει πάντα του επίσημου εγγράφου που κατέχουμε, η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου του γ.δ. έγινε με ταυτόχρονη βελτίωση στους όρους εργοδότησης, με εφαρμογή από 1/1/2011. Μεταξύ άλλων δόθηκε «αύξηση μηνιαίου μισθού κατά 4%, επιπλέον της ετήσιας προσαύξησης, αύξηση του ετήσιου φιλοδωρήματος από 1,5% σε 1,75%, αύξηση του μηνιαίου επιδόματος για έξοδα παραστάσεως από 200 λίρες σε 500 ευρώ τον μήνα, αύξηση του ετήσιου επιδόματος για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από 2.100 λίρες σε 5.000 ευρώ, αύξηση ετήσιας αμοιβής από συμμετοχή δ.σ. από 500 λίρες σε 1.000 ευρώ, αύξηση ετήσιου επιδόματος από 300 λίρες σε 750 ευρώ και αύξηση των διαφόρων εξόδων (Incidentals) από 2.000 λίρες σε 5.000 ευρώ ετησίως». Όπως επίσης πληροφορούμαστε, επιβεβαιώθηκε η υφιστάμενη πρόνοια του συμβολαίου του για παροχή εφάπαξ φιλοδωρήματος κατά την αφυπηρέτηση, για τον καθορισμό του οποίου το δ.σ. θα συνεκτιμήσει τα έτη υπηρεσίας του γ.δ. στην εταιρεία καθώς και τη συνολική προσφορά του και θα αποφασίσει σε εύθετο χρόνο κατάλληλα. Τέλος αποφασίστηκε η αντικατάσταση του αυτοκινήτου του με καινούργιο αξίας μέχρι 78 χιλ. ευρώ για 24ωρη χρήση, με κάλυψη από την εταιρεία όλων των εξόδων λειτουργίας και χρήσης του. Όπως επίσης καταγράφεται η επιπρόσθετη κάλυψη από την εταιρεία ιατρικών και φαρμακευτικών εξόδων καθώς και εξόδων για ιατρικό έλεγχο του γ.δ. μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ, έναντι αποδείξεων, η οποία υπάρχει στο συμβόλαιό του είναι επιπρόσθετη της πρόνοιας για συνέχιση του ταμείου ιατρείου που ισχύει και για το υπόλοιπο διευθυντικό προσωπικό.

Έξτρα στον μισθό
Ο επιθεωρητής θα κληθεί να ερευνήσει και τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση του δ.σ. της εταιρείας στις 26/6/2014, μετά από αίτημα του γ.δ. όπως υποστηρίζεται στην έκθεση, να εγκρίνει τη διαφοροποίηση κάποιων όρων του συμβολαίου του, δεδομένης της συμπλήρωσης της ηλικίας των 65 ετών από 11/1/2014 και ως εκ τούτου της μη κάλυψής του από ορισμένες πρόνοιες του αρχικού του συμβολαίου. Συγκεκριμένα, ενώ η συνεισφορά της εταιρείας στο ταμείο προνοίας προς όφελος του γ.δ. είχε τερματιστεί από 11/1/2014 αφού είχε συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας, το δ.σ. ενέκρινε αίτημά του όπως το ποσό της εισφοράς της εταιρείας, ανερχόμενο σε 8,5% επί του μηνιαίου μισθού του, καταβάλλεται κατευθείαν στον μισθό του. Επίσης δεδομένου ότι η ομαδική ασφάλιση που παρέχει η εταιρεία στο προσωπικό δεν τον κάλυπτε από 11/1/2014 λόγω και πάλι ηλικίας, εγκρίθηκε αίτημά του για κάλυψη από την εταιρεία των 2/3 του ετήσιου κόστους των ασφαλίστρων ιδιωτικού συμβολαίου ασφάλισης που συνήψε για τον ίδιο και τη γυναίκα του μέχρι τη λήξη του συμβολαίου του (συνολικό ετήσιο κόστος 1.187 ευρώ). Τέλος, ζητήθηκε και δόθηκε από το δ.σ. έγκριση για πληρωμή των ασφαλίστρων για ανανέωση συμβολαίου ζωής του, που έληξε τον Μάρτιο του 2014 (ποσό κάλυψης 61.511 ευρώ).

Π. Βραχίμης: «Εκ του πονηρού στρέφονται εναντίον μου»

Πέραν των προκλητικών όρων του συμβολαίου, για το οποίο ελέγχονται τα δ.σ. της εταιρείας, όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση ζήτησε όπως η έρευνα επικεντρωθεί και σε απαιτήσεις του γ.δ. για κάλυψη διαφόρων εξόδων από την εταιρεία καθώς εκτιμά ότι αφορούσαν αδικαιολόγητες δαπάνες. Σημειωτέον ότι βάσει του συμβολαίου του, ο κ. Βραχίμης λαμβάνει επίδομα 500 ευρώ για έξοδα παραστάσεως τον μήνα χωρίς να είναι υπόχρεος, όπως μας επιβεβαίωσε τόσο ο ίδιος ο γενικός διευθυντής όσο και ο πρόεδρος του δ.σ., να καταθέτει αποδείξεις. Σύμφωνα, πάντως, με χειρόγραφα memo του κ. Βραχίμη προς τον αρχιλογιστή της εταιρείας τα οποία διέρρευσαν (κακεντρεχώς υποστηρίζει ο πρόεδρος του δ.σ.), προκύπτει ότι ξόδευε σημαντικά ποσά για δώρα γάμου, γεύματα σε εστιατόρια χωρίς να αναφέρονται οι παρευρισκόμενοι σ’ αυτά, διάφορες αγορές από ζαχαροπλαστεία, φαρμακεία, διεκδίκηση πληρωμής καυσίμων και άλλα. Σύμφωνα με αντίγραφα τέτοιων αναφορών του γ.δ. εντοπίσαμε δώρα γάμου 220, 240 και 250 ευρώ, ακόμη και απόδειξη από εστιατόριο στη Σύρο. Υπάρχει επίσης απόδειξη από την υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας για αγορά τραπεζομάντηλου αξίας 239 ευρώ το οποίο δικαιολόγησε ως δώρο αρραβώνων. Εντύπωση προκαλεί η ενημέρωση του γ.δ. με απόδειξη της αγοράς λαδοξιδιέρας (cruet stand) ύψους 31,45 ευρώ.

«Αισθάνομαι πλήρως εντάξει»
Επικοινωνήσαμε χθες με τον κ. Πέτρο Βραχίμη ο οποίος εξέφρασε άγνοια αλλά και την έκπληξή του όχι μόνο για τον λόγο που διεξάγεται μια τέτοια έρευνα αλλά και το χρονικό σημείο στο οποίο γίνεται δεδομένου ότι αφυπηρετεί τον ερχόμενο Μάρτιο, ενώ από τον Δεκέμβριο φεύγει με προαφυπηρετική άδεια. «Θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση εγείρεται τώρα γιατί κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις εις βάρος μου λέγοντας τις μισές αλήθειες και αποκρύβοντας πως ό,τι παίρνω ούτε τα κλέβω ούτε είναι παράνομα αλλά προκύπτουν από καταγεγραμμένες συμφωνίες με εγκρίσεις των εκάστοτε δ.σ. αλλά και του κράτους, διότι αυτό εκλαμβάνω με το να έρχεται εκπρόσωπός του ως μέτοχος να ψηφίζει τα αποτελέσματα κάθε χρόνο». Ο κ. Βραχίμης σημειώνει επίσης ότι τα τέσσερα από τα επτά μέλη του δ.σ. τα εκλέγει η κυβέρνηση και προκαθορίζει μάλιστα και ποιος είναι ο πρόεδρος του δ.σ. «Όλες οι ανανεώσεις έγιναν ομόφωνα χωρίς να διαφωνήσει ούτε ένα μέλος. Θεωρώ ότι αυτή η ιστορία γίνεται εκ του πονηρού με πρόθεση να με βλάψει ηθικά, κάτι που θεωρώ απαράδεκτο στη δύση της καριέρας μου, έχοντας αφήσει πίσω μου αξιόλογο έργο που είναι καταγεγραμμένο στις ετήσιες εκθέσεις αλλά και στις ομιλίες των εκάστοτε προέδρων του δ.σ. ενώπιον των μετόχων. Από πλευράς μου εγώ αισθάνομαι πλήρως εντάξει».

Υπογράμμισε επίσης ότι η εταιρεία ελέγχεται συνεχώς και από εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές και ότι το συμβόλαιό του έχει συναφθεί από το 1996 βάσει όλων των νόμων και κανονισμών που ισχύουν. «Εργάζομαι 20 χρόνια. Αν μετά από 20 χρόνια από το αρχικό συμβόλαιο το οποίο ήταν πολύ ταπεινό έχουν συσσωρευθεί κάποιες αυξήσεις και δικαιώματα είναι απόλυτα φυσιολογικό καθώς ένας εργαζόμενος στο τέλος της καριέρας του έχει μεγαλύτερες απολαβές και ωφελήματα από ό,τι στην αρχή». Αναφέρθηκε επίσης στις πολλές εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν επί της θητείας του. Πρέπει επίσης να σημειωθεί, και αναφέρεται στην απόρρητη έκθεση, ότι ο κ. Βραχίμης αποποιήθηκε την ετήσια προβλεπόμενη αύξηση 5% κατά τα έτη 2011-2014 στα οποία η εταιρεία σημείωσε ζημιές. Επίσης μείωσε τον μισθό του κατά 18,3% από τότε που η εταιρεία λειτουργεί σε τετραήμερη βάση (μέσα 2013). Δεδομένων των πιο πάνω ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός του ανέρχεται σήμερα στις 9.260 ευρώ.

Όσον αφορά τα έξοδα που κρίνονται ως αδικαιολόγητα διευκρινίζει ότι είναι στη διακριτική του ευχέρεια να προσκομίζει αποδείξεις, «κάτι που κάνω για να δείξω ότι τα χρησιμοποιώ και για ευρύτερους σκοπούς της εταιρείας», εξηγεί, σημειώνοντας ότι η άρνησή του να παραστεί σε ένα γάμο ή άλλη εκδήλωση μπορεί να έχει ενδεχόμενα αρνητική συνέπεια στην εταιρεία.


1/5 ο μισθός του νέου γ.δ.
Σε δικές του δηλώσεις ο πρόεδρος του δ.σ. της εταιρείας Ευέλθων Ιακωβίδης μας ανέφερε ότι κατόπιν συνεννόησης με την κυβέρνηση ενδέχεται και είναι θεμιτό να γίνει έλεγχος της εταιρείας, με πολύ περισσότερο εύρος ωστόσο από το συμβόλαιο του γενικού διευθυντή, το οποίο, όπως υπογράμμισε, στοχεύει σε έναν άνθρωπο. Ενόψει βεβαίως και της πώλησης του μεριδίου του κράτους. Διευκρινίζοντας ότι η τελευταία ανανέωση του συμβολαίου του κ. Βραχίμη έγινε επί προηγούμενου δ.σ. (τυχόν σπάσιμό του θα σήμαινε χιλιάδες ευρώ σε αποζημιώσεις) αποκάλυψε ότι ο νέος γενικός διευθυντής, αν οι εξελίξεις δεν προλάβουν τον διορισμό, θα είναι αναπληρωτής και θα λαμβάνει το ένα πέμπτο του μισθού του υφιστάμενου γ.δ. που ανέρχεται τώρα σε 9.260 ευρώ (ακαθάριστα) τον μήνα.
Μας αποκάλυψε επίσης ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης του μεριδίου του κράτους η κυβέρνηση ζήτησε από την εταιρεία να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου στον γενικό διευθυντή του υπουργείου Οικονομικών και ενδεχομένως να γίνει και διορισμός συμβούλων της κυβέρνησης για να βοηθήσει στην πώληση του μεριδίου.


Πηγή: Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ»
ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου