Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

ΗΜΟΥΝ ‘’ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ’’ ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΣΑΣ

To Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας θα ανακοινώσει στις 27 Οκτωβρίου, στις 8.30 το πρωί, την ποινή του πρώην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χριστόδουλου Χριστοδούλου.
Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Χριστοδούλου αγόρευσαν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου για μετριασμό της ποινής.
Στους λόγους για μετριασμό της ποινής αναφέρθηκαν το λευκό ποινικό μητρώο του κατηγορουμένου, τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, η προσφορά στην πατρίδα και στα κοινά και η συμμετοχή του στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ.
Τα γεγονότα της υπόθεσης
-----------------------
Σύμφωνα με τα γεγονότα, όπως αναφέρθηκαν στο Δικαστήριο, στις 27.7.07 η εταιρεία Focus Maritime Corp κατέβαλε στην κατηγορούμενη εταιρεία A.C Christodoulou Consultants Ltd το χρηματικό ποσό του €1.000.000.
Στις 25.11.08, ο Χριστοδούλου υπέβαλε στο Τμήμα Εσωτερικών προσόδων τη Δήλωση Εισοδήματος της κατηγορούμενης εταιρείας για το φορολογικό έτος 2007, ο οποίος δολίως παρέλειψε να καταχωρήσει και να δηλώσει ως εισόδημα της εταιρείας το ποσό του €1.000.000.
Συγκεκριμένα, ο Χριστοδούλου ψευδώς δήλωσε ότι η εταιρεία είχε για το έτος 2007 συνολικά εισοδήματα ύψους €335.082 αντί του ποσού των €1.335.082 , που ήταν το πραγματικό εισόδημα της εταιρείας. Συνεπεία της ψευδούς αυτής της δήλωσης, η εταιρεία κατέβαλε ως φόρο, το ποσό των €26.802 αντί του ποσού των €127.015 που πραγματικά όφειλε με αποτέλεσμα η Δημοκρατία να απολέσει το ποσό των €100.213.
Επιπλέον, ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε και δήλωσε ως εισόδημα της εταιρείας από εισπρακτέους τόκους το ποσό των €3.564 αντί του πραγματικού ποσού που ανερχόταν στα €7.837. Ομοίως, καταχώρησε και δήλωσε δολίως το ποσό των €252.213 ως το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, δήλωση η οποία ήταν ψευδής, αφού το πραγματικό υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού ανερχόταν σε € 1.256.068.
Αναφορικά με τη Δήλωση Εισοδήματος της εταιρείας για το φορολογικό έτος 2008, η οποία συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε στις 18.11.09 , ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε και δήλωσε ως εισόδημα της εταιρείας από εισπρακτέους τόκους το ποσό των €4.426 αντί του πραγματικού ποσού που ανερχόταν στα €40.994. Λόγω της ψευδούς δήλωσης, η εταιρεία πλήρωσε φόρο μειωμένο κατά €1.927.
Σε σχέση με τη Δήλωση Εισοδήματος της εταιρείας για το φορολογικό έτος 2009, η οποία συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε στις 19.11.10 , ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε και δήλωσε ως εισόδημα της εταιρείας από εισπρακτέους τόκους το ποσό των €9.954 αντί του πραγματικού ποσού που ανερχόταν στα €36.125.
Περαιτέρω, ο Χριστοδούλου δολίως καταχώρησε το ποσό των €167.060 ως πληρωτέο προς τους μετόχους μέρισμα αντί του ποσού των €1.128.000 που ήταν το πραγματικό ποσό που η εταιρεία κατέβαλε στους μετόχους της.
Οι κατηγορούμενοι τον Αύγουστο του 2013, μετά την έναρξη διερεύνησης ποινικής υπόθεσης εναντίον τους, υπέβαλαν νέες αναθεωρημένες Φορολογικές Δηλώσεις για τα έτη 2007, 2008 και 2009 στις οποίες συμπληρώθηκαν και δηλώθηκαν τα πραγματικά εισοδήματα. Οι κατηγορούμενοι εκ των υστέρων κατέβαλαν στο κράτος τους οφειλόμενους φόρους ως προέκυπταν από τις αναθεωρημένες Φορολογικές Δηλώσεις.
Η αγόρευση για μετριασμό της ποινής
-------------------------------
Στη συνέχεια, ο δικηγόρος υπεράσπισης του πρώην Διοικητή της ΚΤ, Κωνσταντίνος Καλλής προέβη σε αγόρευση για τον μετριασμό της ποινής προβάλλοντας διάφορους ελαφρυντικούς παράγοντες.
Ο κ. Καλλής επικαλέστηκε το γεγονός ότι ο πελάτης του συμμορφώθηκε με τις φορολογικές του υποχρεώσεις, υποβάλλοντας αναθεωρημένες φορολογικές δηλώσεις, καθώς επίσης και την πάγια, όπως την χαρακτήρισε, πολιτική του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων να διεκδικεί την είσπραξη των οφειλόμενων φόρων χωρίς να ασχολείται με τις όποιες ποινικές ευθύνες πιθανόν να προκύπτουν εναντίον των παραβατών. Ανέφερε, επίσης, ότι ο μεγάλος αριθμός των πολιτών δεν έχει καν φορολογικό φάκελο.
Ο κ. Καλλής αναφέρθηκε, επίσης, στα σοβαρά προβλήματα υγείας που παρουσιάζει.
Αναφέρθηκε ακόμη λευκό μητρώο του, στο μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των αδικημάτων και στην έναρξη της ποινικής δίωξης του κατηγορουμένου και της εκδίκασης της υπόθεσης ως επίσης και στο γεγονός ότι ο Χριστοδούλου παραδέχτηκε ενοχή σε 6 κατηγορίες, κάτι που αποδεικνύει, όπως είπε, την έμπρακτη μεταμέλεια του
Ο κ. Καλλής αναφέρθηκε, επίσης, στη συμμετοχή του κατηγορούμενου στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, στην προσφορά του στη δημόσια υπηρεσία από τα πολιτειακά αξιώματα του Υπουργού και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Όπως είπε, ο Χριστοδούλου υπηρέτησε και τα δύο αξιώματα με ζήλο, αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια, ικανότητα και επάρκεια.
Αναφέρθηκε επίσης στο ότι ο κατηγορούμενος υπέστη εξευτελισμό, προπηλακισμό, σπίλωση, στιγματισμό και διασυρμό από τα ΜΜΕ, φέροντας ως παράδειγμα αριθμό σχετικών δημοσιευμάτων.
Για τους πιο πάνω λόγους, ο κ. Καλλής εισηγήθηκε προς το Δικαστήριο όπως του επιβληθεί μόνο χρηματική ποινή, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος, στην ηλικία των 76 ετών, δεν είναι δυνατόν να αναμορφωθεί μέσα από την ποινή φυλάκισης.
Κατά την ανάγνωση της αγόρευσης της Υπεράσπισης, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας έφερε ένσταση για συγκεκριμένα σημεία που αφορούσαν τις συνθήκες διάπραξης των αδικημάτων τα οποία αφαιρέθηκαν μετά από διαβούλευση με τους με τους συνηγόρους υπεράσπισης.
Συνεχίζεται η διερεύνηση για το €1.000.000
-----------------------------------
Σε δηλώσεις του, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ανδρέας Αριστείδης είπε ότι ως Νομική Υπηρεσία “δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι τα γεγονότα που αφορούν την καταβολή του ποσού του €1.000.000 από την Focus Maritime Corp του Μιχάλη Ζολώτα προς την A.C Christodoulou Consultants Ltd καθώς και η διαδρομή που ακολούθηση το ποσό αυτό μέχρι την κατάθεση του σε τραπεζικό λογαριασμό σε κυπριακή τράπεζα εξακολουθούν να τυγχάνουν διερεύνησης από την ανακριτική ομάδα, η οποία εξετάζει τα στοιχεία που απέστειλαν οι ελληνικές ανακριτικές αρχές”.
Σημείωσε, επίσης, ότι “τα αδικήματα που εξετάζονται τελούνται συνήθως από ευυπόληπτα άτομα υψηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης μέσα στο πλαίσιο των εργασιών τους και ως εκ τούτου η διερεύνηση και η ποινική καταστολή τους καθίσταται δύσκολη ενόψει του γεγονότος ότι πολλές φορές κρύβονται κάτω από τον μανδύα της νομιμότητας”.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου