Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

<<Μπρος ολοταχώς για εκποιήσεις - Πλειστηριασμοί από τις 17 Αυγούστου>>

Λευκωσία: Διστακτικά μεν, ουσιαστικά δε, σκέφτονται να ξεκινήσουν τις διεργασίες για εκποιήσεις ακινήτων τα πιστωτικά ιδρύματα ειδικά για τις παλιές περιπτώσεις των 3.000 ακινήτων που εκκρεμούν εδώ και χρόνια στο Κτηματολόγιο. Η πρώτη ημερομηνία για την εκκίνηση των πλειστηριασμών είναι η 17η Αυγούστου καθώς, στις 17 Απριλίου έπαυσε η αναστολή του νόμου των εκποιήσεων και σε διάστημα 120 ημερών –αφού το χρέος είναι μη πληρωτέο και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι δικαστικές αποφάσεις– θα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες των πρώτων εκποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», κανένα πιστωτικό ίδρυμα δεν σκοπεύει άμεσα να ξεκινήσει τις εκποιήσεις παλιών υποθέσεων που εκκρεμούν,
αλλά εν ευθέτω χρόνο καθώς δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή. Προς το παρόν στα επιτελεία των πιστωτικών ιδρυμάτων βλέπουν πώς θα κινηθεί ο ανταγωνισμός και ποιος θα πατήσει πρώτος το κουμπί για την έναρξη των εκποιήσεων.

Στην Τράπεζα Κύπρου μελετούν τα βήματα και οι υποθέσεις που πρέπει να χειριστούν σε πρώτο χρόνο για να βγουν σε εκποίηση είναι περίπου 15 εμπορικά ακίνητα. Προς το παρόν, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ενώ επικρατεί προβληματισμός αν θα πρέπει στη λίστα των παλιών υποθέσεων που έχουν τελεσιδικήσει να μπουν και οι πρώτες κατοικίες. Ωστόσο, στο εσωτερικό του οργανισμού επικρατούν δεύτερες σκέψεις αν θα πρέπει να τρέξουν όλα μαζί ή να δοθεί έμφαση μόνο στα εμπορικά ακίνητα που είναι πιο εμπορεύσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου ως προς το κομμάτι των μη εξυπηρετούμενων δανείων αρχίζει και βελτιώνεται.

Δύο μεγάλοι πελάτες της Τράπεζας που είχαν προβληματικά δάνεια και ήταν στη λίστα των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αναμένεται να βγουν, με αποτέλεσμα τα προβληματικά δάνεια να μειωθούν κατά €500 εκατ. περίπου. Ο ένας πελάτης ήταν στη λίστα των NPLs 6 μήνες και ο άλλος ένα χρόνο με βάση τη νέα νομοθεσία της Κεντρικής.

Στην Ελληνική Τράπεζα βλέπουν ότι η νομοθεσία για τις εκποιήσεις έχει λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και ήδη μερίδα πελατών που χρωστάει κάθεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για ρύθμιση των χρεών. Όπως αναφέρθηκε, μετά την αποστολή της ειδοποίησης που αναφέρεται ως τύπος «θ» στην οποία προειδοποιούνται οι επηρεαζόμενοι πελάτες, ότι αν δεν εξευρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση για το χρέος τους, θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου, κάποιοι πελάτες είναι πρόθυμοι για συνεργασία. Ως προς τις παλιές υποθέσεις η τράπεζα δεν έχει πάρει ακόμη απόφαση σε ποιο χρόνο θα τις τρέξει για εκποίηση.

Ο Συνεργατισμός δεν θέλησε να δώσει πληροφόρηση προς τα έξω πώς θα χειριστεί το θέμα των εκποιήσεων παλιών υποθέσεων. Σχετικά με τον χώρο που θα γίνονται οι πλειστηριασμοί, τα πιστωτικά ιδρύματα κινούνται από κοινού, δηλαδή ένας χώρος που θα χρησιμοποιείται για όλους.

Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου