Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

<<«Κόκκινα δάνεια» σε 30 μέρες και αμέσως επιστολή από την τράπεζα>>

Χιλιάδες επιστολές για όσους καθυστερούν να πληρώσουν τη δόση τους, ακόμη και για ένα μήνα, θα αρχίσουν να λαμβάνουν από σήμερα οι χρεώστες της Τράπεζας Κύπρου, ενώ την ίδια διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσει και ο Συνεργατισμός, στη βάση της νομοθεσίας.

Για το ίδιο θέμα, η Ελληνική Τράπεζα αναμένει να πάρει γνωμάτευση από τους νομικούς της συμβούλους και αναλόγως θα κινηθεί.

Με την πρώτη καθυστέρηση 30 ημερών στην καταβολή της δόσης αρχίζουν τα δύσκολα για τους δανειζόμενους. Οι οφειλέτες θα λαμβάνουν επιστολή «τύπου Θ» από τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η προειδοποιητική επιστολή παλαιότερα στελνόταν μετά τις 120 μέρες καθυστέρησης στην πληρωμή της δόσης.

Τα πιστωτικά ιδρύματα με την ευχέρεια των προνοιών της νομοθεσίας περί Μεταβιβάσεων και Υποθηκεύσεως Ακινήτων άρχισαν να κινούν τις διαδικασίες για να εξερευθεί κοινά αποδεκτή λύση μέσα από σχέδια αναδιάρθρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε διαφορετική λύση αν δεν βρεθεί το κοινό σχέδιο μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και οφειλέτη θα ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου. 
Η ειδοποίηση βάσει του Νόμου γίνεται όχι μόνο σε καθυστερήσεις δανείων για 30 ημέρες, αλλά για 60 και 90 και στις περιπτώσεις πελατών, των οποίων οι υποχρεώσεις εξασφαλίζονται με υποθηκευμένα ακίνητα, συμπεριλαμβανομένων των εγγυητών και των πάροχων εξασφαλίσεων.

Οι επιστολές που θα αρχίσουν να λαμβάνουν όσοι έχουν καθυστέρηση στην πληρωμή της δόσης από τον πρώτο μήνα, με βάση τη νομοθεσία θα είναι γραμμένες με έντονους χαρακτήρες, θα αναφέρονται οι ειδοποιήσεις για υπερημερία και για απαίτηση πληρωμής του χρέους από τον ενυπόθηκο οφειλέτη ή εγγυητή.

Με την ειδοποίηση ενημερώνεται ο ενυπόθηκος οφειλέτης ότι σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ασκήσει το δικαίωμά του για πώληση του ενυπόθηκου ακινήτου.

Ο ενυπόθηκος οφειλέτης έχει το δικαίωμα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης να καταχωρήσει έφεση στο επαρχιακό δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο χρεώστης στην περίπτωση που αντιμετωπίζει πραγματική δυσκολία στην καταβολή των δόσεων, πρέπει να προσκομίσει στο πιστωτικό ίδρυμα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και ειδικά αυτές που σχετίζονται με τον επηρεασμό της οικονομικής κατάστασης.

Οι χρεώστες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα έχουν το δικαίωμα αναδιάρθρωσης βάσει του «Κώδικα Συμπεριφοράς για τον Χειρισμό Δανειοληπτών που Αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες». Στον Κώδικα καταγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των οφειλετών.

Θα πρέπει οι δανειζόμενοι να έρθουν έγκαιρα σε επαφή με τον ενυπόθηκο δανειστή καθότι με βάση τον Κώδικα Συμπεριφοράς υπάρχει χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν.

Γράφει: Θεανώ Θειοπούλου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου