Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

<<Οι κεντρικές τράπεζες έχασαν την ικανότητά τους να ελέγξουν τον πληθωρισμό;>>

Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να έχουν μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό, αντί να προσπαθούν να διαχειριστούν τα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού αναφέρει το Bruegel
Στην εκτίμηση ότι οι κεντρικές τράπεζες έχασαν την ικανότητα τους να ελέγξουν τον πληθωρισμό διατυπώνει το ινστιτούτο σκέψης Bruegel.
Μετά την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού στη δεκαετία του 1970,  στις αναπτυγμένες χώρες  άρχισαν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 άρχισε να γίνεται ενεργή διαχείριση του προβλήματος και σταθεροποιήθηκε γύρω στο 2% ο πληθωρισμός  κατά τα έτη πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση ενώ στην τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η κίνηση του πληθωρισμού συνέπεσε με την επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης, προκαλώντας μια συζήτηση για το αν η παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της διαδικασίας αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.
Επίσης αξιολογείται αν και η ικανότητα των κεντρικών τραπεζών για τον έλεγχο του πληθωρισμού θα μπορούσε να υπονομευθεί
Η πρόσφατη ενίσχυση της παγκοσμιοποίησης έχει λάβει τρεις κυρίως μορφές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυναμική του πληθωρισμού αλλά και την νομισματική πολιτική:
η ολοκλήρωση του εμπορίου, η ολοκλήρωση της αγοράς εργασίας και η οικονομική ολοκλήρωση.
Πρωτίστως επικρατεί μεγαλύτερη αλληλοεπίδραση μεταξύ των εγχώριων τιμών και των εξωτερικών διαταραχών που επιδρούν στις τιμές.
Οι διακυμάνσεις των διεθνών τιμών μπορούν πράγματι να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εγχώριες τιμές.
Το εμπόριο με τις χώρες χαμηλού κόστους έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες και ως αποτέλεσμα αυτών είναι η μείωση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων.
Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να έχει επιδράσει στην τιμολογιακή πολιτική των εγχώριων εταιρειών.
Ένα πιο σημαντικό ζήτημα κατά τη γνώμη μας είναι το κατά πόσον οι τάσεις αυτές επηρεάζουν την νομισματική πολιτική και μειώνουν  την ικανότητα των κεντρικών τραπεζών να εκπληρώσουν την αποστολή τους.
Οι δίαυλοι μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεαστεί σε διάφορα επίπεδα.
 Κατ 'αρχάς, οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να χάσουν την ικανότητά τους να ελέγξουν τον πληθωρισμό εάν ο πληθωρισμός επηρεάζεται από παγκοσμιοποιημένους παράγοντες.
Δεύτερον, οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να χάσουν τον έλεγχο των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και αν οι τάσεις καθορίζονται με βάση την συνάρτηση της παγκόσμιας ρευστότητας και όχι την παροχή ρευστότητας από τις Κεντρικές Τράπεζες.  Τρίτον, οι κεντρικές τράπεζες θα μπορούσαν να χάσουν την κυριαρχία τους στην διαχείριση του πληθωρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας, εάν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια εξαρτώνται μόνο από την ισορροπία μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όσον αφορά τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών έναντι της εγχώριας καμπύλης επιτοκίων, είναι σαφές ότι εφ 'όσον οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν κάποιου είδους μονοπώλιο στην νομισματικής βάσης, θα είναι σε θέση να ελέγξουν το μικρότερο άκρο της εγχώριας καμπύλης αποδόσεων.
Για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, αυτό είναι λιγότερο σαφές.
Το αίνιγμα του 2004-06 στις ΗΠΑ δείχνει ότι τα μακροπρόθεσμα επιτόκια μπορεί να γίνουν λιγότερο ευαίσθητα σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά.
Από την αρχή της κρίσης, οι κεντρικές τράπεζες έδειξαν επίσης ότι ήταν πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν λιγότερο συμβατικά νομισματικά εργαλεία για να επηρεάσουν το σύνολο της καμπύλης αποδόσεων, ιδίως όταν αυτές περιορίζονται στο βραχυπρόθεσμο κομμάτι της καμπύλης.
Η ελαχιστοποίηση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων δείχνουν  ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές είναι πολύ πιο ολοκληρωμένες από ότι πριν από μερικές δεκαετίες και ότι η ζήτηση για εγχώρια και ξένα περιουσιακά στοιχεία είναι πιο ευαίσθητα στις διαφορές των επιτοκίων..

Οι κεντρικές τράπεζες πρέπει να έχουν μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό, αντί να προσπαθούν να διαχειριστούν τα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού που επηρεάζονται προφανώς από παγκόσμιους παράγοντες.
Συνολικά, πιστεύουμε ότι, εφόσον υιοθετούν ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν την ικανότητά τους να σταθεροποιήσουν τον πληθωρισμό.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου