Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2016

<<ΧΑΚ: Χάθηκαν €8,37 δισ. επενδύσεις >>

 

 Εξανεμίστηκε το 59,07% της κεφαλαιοποίησης από το 2009 μέχρι σήμερα


 Περαιτέρω συρρίκνωση κατά 30,95% κατέγραψε σε διάστημα ενός έτους η κεφαλαιοποίηση της  ρυθμιζόμενης αγοράς του κυπριακού Χρηματιστηρίου, μετά και την αποχώρηση από το χρηματιστηριακό ταμπλό των τίτλων συνολικά 16 εταιρειών εντός του 2015.

Αν η σύγκριση γίνει με το τέλος του 2009, δηλαδή πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο και τις αποφάσεις του Eurogroup που ακολούθησαν για κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας και «κούρεμα» των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου, τότε, προκύπτει ότι η ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ απώλεσε το 59,07% της κεφαλαιοποίησής της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία από το Χρηματιστήριο, στις 28 Δεκεμβρίου του 2015 η κεφαλαιοποίηση της ρυθμιζόμενης αγοράς υποχώρησε στα €5,8 δισ. σε σύγκριση με €8,4 δισ. που ήταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2014, δηλαδή εξανεμίστηκαν €2,6 δισ.

Με βάση τα στοιχεία, φαίνεται ότι η κεφαλαιοποίηση των μετοχών των εταιρειών της ρυθμιζόμενης αγοράς συρρικνώθηκαν στα €2,4 δισ. σε σύγκριση με €3,4 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι μετοχές συνολικά 16 εταιρειών διαγράφηκαν εντός του 2015 από το χρηματιστηριακό ταμπλό. Πρόκειται για τους τίτλους των εταιρειών, Options Choice, Φοίνικας Αμμοχώστου, Stario Portofiolio, SAFS Holdings, Empire Capital, Laser Investment, USB BANK, Phil Andreou, Dimco,  Κυπριακές Αερογραμμές, Libra Group, D. H. Cyprotels, Astarti, A. Panayides, Telemarketing και Pipis Farm.    

Να σημειωθεί ότι στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ παραμένουν συνολικά 86 εταιρείες σε σχέση με 102 εταιρείες τέλος το 2014 και 110 που ήταν στις αρχές του 2013. 

Το 2009, η κεφαλαιοποίηση της  ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑΚ βρισκόταν στα €14,17 δισ., εκ των οποίων τα €7,3 δισ. αφορούσαν τις μετοχές εταιρειών.

Σε σύγκριση με την κεφαλαιοποίηση της ρυθμιζόμενης αγοράς του ΧΑΚ στις 28 Δεκεμβρίου, φαίνεται ότι απωλέστηκαν €8,37 δισ. Να σημειωθεί ότι η συρρίκνωση της κεφαλαιοποίησης του ΧΑΚ ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη, μετά τον μηδενισμό των τίτλων της Λαϊκής Τράπεζας και την απομείωση και τη σχεδόν εξαφάνιση των τίτλων των παλιών μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, που συρρικνώθηκαν στο 0,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Από τα στοιχεία, φαίνεται ότι η κεφαλαιοποίηση της μη ρυθμιζόμενης αγοράς ανήλθε στις 28 Δεκεμβρίου στα €928 εκατ. σε σχέση με €776 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.  Να σημειωθεί ότι εντός του 2015 από τη Νέα Αγορά αποχώρησε η Trophy Resort.  

Από τα στοιχεία του ΧΑΚ, προκύπτει ότι η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου, τέλος του 2009 ανερχόταν στα €2,94 δισ., ενώ στις 28 Δεκεμβρίου του 2015 συρρικνώθηκε στα €1,26 δισ. Η μετοχή της Τράπεζας από τα €4,92 που διαπραγματευόταν τον Δεκέμβριο του 2009, υποχώρησε τέλος του 2015 στα €0,142. Να σημειωθεί ότι μετοχή της τράπεζας τέθηκε σε αναστολή από τις 2 Απριλίου του 2013 και η επαναδιαπραγμάτευση άρχισε στις 16 Δεκεμβρίου του 2014. Τέλος του 2014, η κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου διαμορφώθηκε στα €1,93 δισ. και η τιμή της μετοχής της βρισκόταν στα €0,216.  

Η κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής Τράπεζας, στις 28 Δεκεμβρίου του 2015 υποχώρησε στα €248 εκατ. από €390 εκατ. τέλος του 2014. και €369,60 εκατ. που ήταν το 2009. Η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας από τα €1,20 που διαπραγματευόταν τον Δεκέμβριο του 2009, υποχώρησε τέλος του 2014 στα €0,042 και στις 28 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στα €1,25 λόγω αντίστροφης υποδιαίρεσης reverse split των μετοχών.


Γράφει: Ελένη Νικολάου Παυλίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου