Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

<<ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΔΟΤΟ>>

Είναι πλέον σε ισχύ η νομοθεσία των εκποιήσεων καθώς και το πλαίσιο αφερεγγυότητας. Τα νέα δεδομένα δημιουργούν αβεβαιότητα και επιπρόσθετο άγχος στους δανειολήπτες που βλέπουν να μεγαλώνει ο κίνδυνος απώλειας των περιουσιών τους.
Ο ΣΥ.Μ.Ε.Α. θα σταθεί ανάχωμα στο ξεπούλημα της πατρώας γης.

Έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα δικηγορικών γραφείων όπως και ομάδα χρηματοοικονομικών συμβούλων για να προστατεύσουμε τα μέλη μας τους μικρούς επιχειρηματίες και αυτοεργοδοτούμενους αλλά και ολόκληρο τον Κυπριακό λαό που χρειάζεται τη βοήθεια μας.
Καλούμε όλους τους δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια κατατάσσονται ως μη εξυπηρετούμενα να επικοινωνούν με το ΣΥ.Μ.Ε.Α. για να πάρουν συμβουλές και οδηγίες για τα μέτρα που πρέπει άμεσα να πάρουν για να προστατεύσουν τις περιουσίες τους και τις επιχειρήσεις τους. Με τη βοήθεια μας μπορούμε να επιτύχουμε δίκαιη και βιώσιμη αναδιάρθρωση που θα περιλαμβάνει αφαίρεση των παράνομων και καταχρηστικών χρεώσεων, την μείωση του επιτοκίου την επιμήκυνση του δανείου μειώνοντας τη δόση εντός των δυνατοτήτων του δανειολήπτη.

Αν η αναδιάρθρωση δ εν είναι εφικτή τότε ενάγουμε τ ο Α .Π.Ι. γ ια ό λες τ ις παρανομίες σ τις ο ποίες έ χει υποπέσει, αμφισβητώντας φυσικά το ύψος του ποσού που μας παρουσιάζουν. Πολλά δάνεια ίσως να είναι πληρωμένα ήδη δύο και τρείς φορές.
Θέλουμε περαιτέρω να επισημάνουμε ότι η νομοθεσία των εκποιήσεων δεν μπορεί να έχει ισχύ αναδρομικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στα δάνεια που προηγήθηκαν της ψήφισης της νομοθεσίας. Η νέα νομοθεσία μπορεί να έχει ισχύ μόνο για νέα δάνεια ή δάνεια που θα τύχουν αναδιάρθρωσης.
Ο ΣΥ.Μ.Ε.Α. επισύρει την προσοχή όλων των Α.Π.Ι. ότι το νέο όπλο της νομοθεσίας εκποιήσεων που τους έχουν παραχωρήσει η κυβέρνηση και η βουλή μας κατ’ εντολή των ευρωπαϊκών θεσμών θα το αχρηστεύσουμε. Περεταίρω, επισύρουμε την προσοχή όλων των Α.Π.Ι. να συνεργασθούν καλοπροαίρετα μαζί μας για ν α βρούμε λύσεις αμοιβαία επωφελείς. Α ν όμως κάποιοι δεν συνεργασθούν έχουμε νόμιμα όπλα στην φαρέτρα μας που θα τους εξαναγκάσουν.

Τέλος, θέλω να καλέσω τα όποια επενδυτικά ταμεία είναι εδώ να επενδύσουν στις επιχειρήσεις μας και στην πραγματική οικονομία. Είμαστε έτοιμοι να τους προτείνουμε καλές επενδυτικές ευκαιρίες. Αν είναι εδώ για να κλέψουν τον ιδρώτα του λαού μας να τα μαζέψουν και να του δίνουν . Αυτή η γη ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ.

Η λύση δ εν είναι, δ εν μπορεί ν α είναι μέσω του μνημονίου γ ια νέα δανεικά με υποθήκη τ α παιδιά μας. Η λύση ίσως βρίσκεται στην συμμαχία των χωρών του Νότου, για δημιουργία κοινού μετώπου αντίδρασης.

Σταύρος Ι. Αλαμπρίτης
Πρόεδρος ΣΥ.Μ.Ε.Α

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου