Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

<<Μέσω ομολόγων το ξεπούλημα των περιουσιών μας.>>


Σε νέο πεδίο άγνωστο μέχρι τώρα στην Κύπρο, αναμένεται να βρεθούν οι δανειζόμενοι με τα μνημονιακά σχέδια για πώληση και τιτλοποίηση δανείων, τα προσχέδια των οποίων βρίσκονται στα χέρια των εμπλεκομένων για παρατηρήσεις και σχόλια. Τα δύο νομοσχέδια αναμένεται να αποτελούν προαπαιτούμενο στο νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο που ετοιμάζεται. Μετά τον νόμο για τις εκποιήσεις αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στην πίεση μεγάλων χρεωστών να πληρώσουν τα οφειλόμενα ή περιουσίες να αλλάξουν χέρια.

Η τιτλοποίηση είναι, κατά κάποιο τρόπο, ένας νόμιμος τρόπος ώστε οι τράπεζες να ξεφορτωθούν από τα χαρτοφυλάκια τους τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται. Η «τιτλοποίηση» σημαίνει ότι η τράπεζα εκδίδει ομόλογο (τίτλο), το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που έχει σε σχέση με δάνεια που έχει χορηγήσει. Με λίγα λόγια, οι δανειολήπτες, εφόσον τα δάνειά τους τιτλοποιηθούν, δεν θα χρωστάνε πια στην τράπεζα, αλλά στην εταιρεία που εξαγόρασε το
ομόλογο που αντιστοιχεί στα δάνειά τους.

Στο Μνημόνιο Σεπτεμβρίου αναφερόταν επίσης ότι, «προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αγορά των επισφαλών στοιχείων ενεργητικού, οι Αρχές θα επιτρέπουν και θα διευκολύνουν τους δανειστές για να μεταφέρουν τα δάνεια, μαζί με όλες τις εξασφαλίσεις και τους τίτλους σε τρίτους με ελάχιστο κόστος συναλλαγής, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί η συναίνεση του οφειλέτη». Επίσης ότι κάθε υποχρέωση πληροφόρησης του πιστωτή δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τη μεταβίβαση ή και την τιτλοποίηση των δανείων.

Με την τιτλοποίηση δανείων, ούτε καν επιμήκυνση στον χρόνο αποπληρωμής δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες δανειολήπτες προκειμένου να περιορίσουν τη μηνιαία δόση στο δάνειό τους. Το γεγονός ότι η τράπεζα προχωρεί στην «τιτλοποίησή του», ουσιαστικά σημαίνει στην πώληση του σε τρίτον. Στο προσχέδιο που ετοίμασε η Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται ότι κάθε υποθήκη, ενέχυρο ή άλλη εξασφάλιση θα θεωρείται ότι έχει μεταβιβασθεί στην εταιρεία τιτλοποίησης στην οποία έχει εκχωρηθεί η απαίτηση.

Σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο για την αγορά δανείων από τρίτους, η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί με ασφαλιστικές δικλίδες να περιορίσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Το προσχέδιο του νόμου επιτρέπει μόνο σε εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, τράπεζες και τράπεζες με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ με θυγατρικές στην Κύπρο να αποκτούν πιστωτικές διευκολύνσεις από πιστωτικά ιδρύματα.

Με βάση το νόμο, μια εταιρεία που προτίθεται να εμπλακεί στην αγορά δανείων και θα υποβάλει αίτηση για αδειοδότηση, θα πρέπει να καταθέσει ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο, την ταυτότητα των μετόχων της (είτε άμεσοι είτε έμμεσοι μέτοχοι), τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατέχουν σημαντικό μερίδιο του μετοχικού κεφαλαίου, ή αν δεν υπάρχει κάτοχος σημαντικού μεριδίου, την ταυτότητα των 20 μεγαλύτερων μετόχων.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου