Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

<<Στο 63% τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια – η απόλυτη παράνοια των τραπεζιτών>>

 Χρονιά που θα σπάσει το «άβατο» για την είσπραξη των δανείων αναμένεται ότι θα είναι το δεύτερο εξάμηνο του 2015 αν ψηφιστούν οι νομοθεσίες για την τιτλοποίηση και πακετοποίηση δανείων που μαζί με τη νομοθεσία για τις εκποιήσεις θα είναι το «όπλο» των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα επιδιώξουν να αναδιαρθρώσουν όσα δάνεια µπορούν να διατηρηθούν εξυπηρετήσιµα και από την άλλη θα προσπαθήσουν να εισπράξουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήµατα από όσα θεωρούνται οριστικά χαµένα. Οι αριθμοί δεν επιτρέπουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Από το σύνολο των €27,8 δισ. προβληματικών δανείων που υπάρχουν στο σύστημα, λήφθηκαν μέτρα για αναδιάρθρωση μόνο του 21,91% των δανείων, διαψεύδοντας και πάλιν τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν για επιτάχυνση των διαδικασιών.

Στα «κόκκινα» δάνεια είναι στραμμένη η προσοχή του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς ο τρόπος που θα ρυθμιστούν αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την «επόμενη ημέρα» της οικονομίας αλλά και θα διαμορφώσει τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων. Ήδη στον ξενοδοχειακό κλάδο υπάρχει κινητοποίηση με την πώληση συμμετοχών με στόχο τη ρευστότητα και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού.  Ρώσοι επενδυτές έχουν αρχίσει να έχουν παρουσία στη μετοχική δομή ξενοδοχείων, μαζί με Κύπριους επιχειρηματίες. Το φαινόμενο άρχισε να παρατηρείται με την πώληση μέρους των μετοχών με στόχο την αναδιάρθρωση δανείων και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ξενοδοχείο Αmathus και το Meridien στη Λεμεσό, ενώ ανάλογες πράξεις γίνονται για το Amathus στην Πάφο και το Aphrodite Hills.

Τραπεζικοί κύκλοι σηµειώνουν ότι θα υλοποιηθεί τα επόµενα χρόνια αλλαγή ιδιοκτησίας στην εγχώρια επιχειρηµατική κοινότητα. Η κρίση και ο υπερδανεισμός εκτιµάται ότι οδηγεί έναν σηµαντικό αριθµό εταιρειών σε αδυναµία πληρωµής των υποχρεώσεών τους. ∆ιά µέσου των τραπεζών ο επιχειρηµατικός χάρτης θα µεταβληθεί αφού εταιρικά σχήµατα και ακίνητη περιουσία θα αλλάξουν χέρια, σημειώνουν. Η κατάσταση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως προς το ύψος των NPEs (χρηματοδοτικά ανοίγματα) έχουν φθάσει σε ιστορικό ψηλό κοντά  στο 60% με το μεγαλύτερο βάρος να πέφτει στα επιχειρηματικά δάνεια.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου αναρριχήθηκαν στο 63% του συνόλου των δανείων, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας έφθασαν το 57,4% και της Ελληνικής Τράπεζας
το 59,5%. Με βάση τον προγραµµατισµό των τραπεζιτών, µείωση των απωλειών από τα δάνεια που είναι οριστικά σε καθυστέρηση θα επιχειρηθεί µε τρεις τρόπους:

• Ρευστοποίηση των καλύψεων. Για τα δάνεια που έχουν καλύψεις ακίνητη περιουσία, θα επιδιωχθεί η ρευστοποίησή της σε όσο το δυνατόν υψηλότερη τιµή. Βέβαια, υπό τις τρέχουσες συνθήκες µειωµένης ζήτησης στην κτηµαταγορά το εγχείρηµα θεωρείται δύσκολο, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος επιδείνωσης των συνθηκών αν υπάρξουν µαζικές πωλήσεις από κατασχεµένα ακίνητα, γεγονός που θα πιέσει ακόµη περισσότερο τις τιµές τους.

• Mετοχές. Οι τράπεζες σε εταιρείες που έχουν υπερδανεισμό και αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, μια από τις λύσεις που προτείνουν στο σκέλος των αναδιαρθρώσεων, είναι ο έλεγχος των μετοχών. Δηλαδή να πάρουν τις μετοχές της εταιρείας ως εξασφάλιση και αν η επιχείρηση αδυνατεί να πληρώσει τότε θα την πουλήσει. Η διαδικασία αυτή είναι ο πιο εύκολος δρόμος ώστε η τράπεζα να αποφύγει την πληρωμή μεταβιβαστικών τελών κατά την πώληση της ακίνητης περιουσίας που φθάνουν το 8%.

• Πώληση πακέτων δανείων σε τρίτους. Η συγκεκριµένη διέξοδος αφορά τη δηµιουργία πακέτων µε «κακά» δάνεια τα οποία διατίθενται εν συνεχεία σε τρίτους σε τιµή πολύ χαµηλότερη του ύψους των συνολικών οφειλών. Π.χ., µπορεί να πουληθεί ένα πακέτο δανείων που αντιπροσωπεύουν υπόλοιπα 200 εκατ. ευρώ σε κάποιον τρίτο προς 50 εκατ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα ξεφορτώνεται αυτά τα δάνεια, τα οποία θεωρούσε χαµένα ή χρειαζόταν χρόνο και χρήµα για να εισπράξει ένα µέρος τους, και αποκτά άµεσα ρευστότητα. Από την άλλη, ο νέος «ιδιοκτήτης» των δανείων θα «κυνηγήσει» τους οφειλέτες µε στόχο να πάρει πίσω τα 50 εκατ. ευρώ που έδωσε στην τράπεζα και να βγάλει όσο το δυνατόν υψηλότερο κέρδος.

Λογικά επιτόκια στις αναδιαρθρώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» επιχειρηματίες- πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων έγιναν αποδέκτες προτάσεων για την αναδιάρθρωση του χρέους τους αλλά οι όροι που καταγράφηκαν στο χαρτί είναι αρκετά δύσκολοι. Εκτός από το επιτόκιο που είναι συνήθως 5% υπάρχουν περιπτώσεις που επιβαρύνονται με το επιτόκιο PIK interest (Payment-In-Kind)που φθάνει το 4,5%. Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο της αναδιάρθρωσης του προβληματικού δανείου γίνεται 9,5%.

Ωστόσο, το θέμα των επιτοκίων στις περιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων δανείων είναι κάτι που ρυθμίζει ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας. Στο άρθρο 13 αναφέρεται «Τα ΑΠΙ οφείλουν να εφαρμόζουν μια δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή πολιτική όσον αφορά την αναδιάρθρωση χορηγήσεων. Η εν λόγω πολιτική πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους, των τελών/δικαιωμάτων και των επιτοκίων για τους δανειολήπτες που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση των χορηγήσεων τους. Σε περίπτωση αναδιάρθρωσης πρέπει να δίνεται έμφαση στην αποπληρωμή κεφαλαίου.

Η τιμολογιακή πολιτική στις αναδιαρθρώσεις χορηγήσεων πρέπει να προνοεί για τα ακόλουθα:

α) την επιβολή ενός λογικού και δίκαιου επιτοκίου επί των χορηγήσεων που αναδιαρθρώνονται, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των επιτοκίων των εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
β) την προσεκτική αξιολόγηση των επιπτώσεων που επιφέρει το ύψος του επιτοκίου στην ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης οποιασδήποτε χορήγησηςκαθυστέρηση
γ) την επιβολή των ελάχιστων δυνατό χρεώσεων, τελών/δικαιωμάτων και άλλων εξόδων που αφορούν την όλη διαδικασία αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων».

Ρυθμίσεις όταν εμπλέκονται πολλά πιστωτικά ιδρύματα

Αρκετοί από τους πελάτες μπορεί να έχουν χρηματοδοτικά ανοίγματα σε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα και εδώ είναι από τα μεγάλα προβλήματα. Ο Κώδικας της Κεντρικής αναφέρει «οι πιστωτές σε περίπτωση που είναι ΑΠΙ, πρέπει να συνεργάζονται και να ενεργούν με διαφάνεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης χορηγήσεων λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

α) Όταν οι πιστωτές ενεργούν ανεξάρτητα και αποκλειστικά για το ίδιο συμφέρον, δύναται να επιδεινωθούν οι δυσκολίεςτου δανειολήπτη και αυτό να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήματα στην εξυπηρέτηση των χορηγήσεών τους.
β) Προκειμένου να αποφευχθούν οι πολλαπλοί αντίκτυποι σε όλους τους πιστωτές από την πτώχευση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα τόσο των εξασφαλισμένων όσο και των μη εξασφαλισμένων πιστωτών προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας βιώσιμης λύσης αναδιάρθρωσης.
γ) Η συνεργασία μεταξύ μιας ευρύτερης ομάδας πιστωτών είναι επωφελής εάν προνοεί για διευθετήσεις επιμερισμού των βαρών (burden-sharing arrangements) και ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους». Στον Κώδικα της Κεντρικής σημειώνεται ότι όταν ο δανειολήπτης αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, όλοι οι εμπλεκόμενοι πιστωτές θα πρέπει να είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μεταξύ τους ούτως ώστε να δώσουν επαρκή (αλλά περιορισμένο) χρόνο (ανασταλτική περίοδος) για να ληφθούν και να αξιολογηθούν πληροφορίες για το δανειολήπτη, καθώς και για την ετοιμασία και αξιολόγηση προτάσεων για την επίλυση των οικονομικών δυσκολιών του δανειολήπτη, εκτός και εάν κάτι τέτοιο είναι ακατάλληλο σε συγκεκριμένη περίπτωση».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου