Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

<<Η χρεοκοπία των ελληνικών τραπεζών θα κοστίσει περισσότερο από... το μνημόνιο>>


Η χρεοκοπία εντός ευρώ είναι πιο επικίνδυνη από το Grexit υποστηρίζει η Berenberg
Μπορεί Ελλάδα να χρεοκοπήσει και να παραμένει στο ευρώ διερωτάται σε ειδική έκθεσης για την Ελλάδα η Γερμανική τράπεζα Berenberg bank.
Ναι θα μπορούσε στη θεωρία.

 Αλλά στην πράξη, μια χρεοκοπία χωρίς Grexit θα οδηγήσει την  Ελλάδα σε ένα εξαιρετικά ασταθές… κενό.
Δεν μπορούσε να μείνει για πολύ καιρό σε αυτό το κενό.
Στο τέλος θα αποφάσιζε ή εντός ευρώ ή εκτός ευρώ.
Με βάση την θεωρία αναφέρει η Berenberg, η Ελλάδα θα μπορούσε να διακόψει την εξυπηρέτηση του χρέους της, χωρίς να αλλάζει το εθνικό της νόμισμα το ευρώ.
Στην Καλιφόρνια υπήρξε αθέτηση τους πιστωτές της το 1994 και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δολάριο σήμερα.
Αυτό έχει συμβεί και στην Ελλάδα όταν χρεοκόπησε εντός ευρώ και υπήρξε «εθελοντική» συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα 2011-2013 στην αναδιάρθρωση του χρέους.
Η Ελλάδα παρέμεινε στο ευρώ.
Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη.
Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η χρεοκοπία.

Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η ελληνική οικονομία έχει εξαντληθεί εντός του ευρώ.

Δεν μπορεί να μείνει στη ζώνη του ευρώ χωρίς μια συμφωνία με τα μοναδικά ιδρύματα που μπορούν να δημιουργήσουν ευρώ η ΕΚΤ ή να δανείσουν ευρώ όπως το ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης ESM. Εάν η Ελλάδα έχει μια συμφωνία με αυτούς τους θεσμούς, δεν θα χρεοκοπήσει (ή θα μπορούσε να αντιστρέψει μια χρεοκοπία λίγο αργότερα).
Αν δεν μπορεί να συμφωνήσει τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδώσει τα δικά της χρήματα μετά από σύντομο διάλειμμα λόγω της έλλειψης ευρώ.
Οι ιδέες όπως παράλληλο νόμισμα δεν είναι αξιόπιστες λόγω της μεγάλης εσωτερικής υποτίμησης.
Το παράλληλο νόμισμα θα ήταν μόνο ένας μηχανισμός για έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ οριστικά.
Χωρίς συμφωνία και χωρίς δανειστές….η Ελλάδα έχει πρόβλημα γιατί δεν έχει κεφάλαια.
Αν η Ελλάδα σταματήσει να πληρώνει τους πιστωτές της, τι χρήματα θα κυκλοφορούν στην οικονομία με την χρήματα θα συναλλάσσονται οι τράπεζες;

Οι επιδόσεις της Ελλάδος


Η Ελλάδα πέτυχε ένα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα +0,35% του ΑΕΠ το 2014.
Θεωρητικά, θα μπορούσε να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της, εκτός από την εξυπηρέτηση του χρέους, χωρίς να χρειάζεται να δανειστεί.
Ορισμένα στοιχεία για τους πρώτους πέντε μήνες του 2015  δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει, καθώς η Ελλάδα μείωσε τις δαπάνες σε μετρητά κατά  2 δισ σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ενώ τακτικά έσοδα (κυρίως φόρους) υπολείπονταν κατά περίπου € 1δισ.
Ωστόσο, στην προσπάθειά να αποφευχθεί η πρόωρη χρεοκοπία, οι ελληνικές αρχές δεν πλήρωσαν τους προμηθευτές τους.
Οι καθυστερούμενες οφειλές σε προμηθευτές από 3 δισ το Δεκέμβριο του 2014 βρέθηκαν στα 4,4  δισ τον Μάιο.
Αυτό δεν είναι ούτε σταθερή ούτε σοβαρή κατάσταση.
Η επιδείνωση της κρίσης και ακόμη περισσότερο η αβεβαιότητα για την τύχη της χώρας θα ωθήσει την Ελλάδα σε βαθύτερη ύφεση.
Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο.
 Καθώς η ύφεση βαθαίνει, τα φορολογικά έσοδα θα μειωθούν, αναγκάζοντας την Ελλάδα να επιλέγει μέτρα για να μπορεί να καταβάλλει μισθούς, συντάξεις στο δημόσιο τομέα.
Μια τέτοια εξέλιξη θα κάνει την ύφεση χειρότερη.
Κάποια στιγμή μετά την χρεοκοπία μετά από λίγους μήνες η Ελλάδα θα πρέπει να εκτυπώσει τα δικά της χρήματα  για να μπορέσει να καταβάλλει μισθούς και συντάξεις

Οι τράπεζες


Οι τράπεζες είναι η πραγματική αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδος.

Έχοντας ανακεφαλαιοποιηθεί δύο φορές, το τραπεζικό σύστημα στο τέλος του 2014, έτεινε να σταθεροποιηθεί.
Αλλά με την ύφεση και την πολιτική του Τσίπρα προκλήθηκε  περαιτέρω αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που σήμερα ανέρχεται στο 35% των συνολικών μεικτών χορηγήσεων κατά μέσο όρο των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών.
Ένας νέος γύρος ανακεφαλαιοποίησης πιθανώς θα καταστεί αναγκαία ούτως ή άλλως για τις ελληνικές τράπεζες.
 Ακόμη και αν η Ελλάδα δεν χρεοκοπήσει στο τέλος, χρειάζεται περισσότερα ευρώ για τις τράπεζες της.

Τι θα συμβεί αν η Ελλάδα κηρύξει στάση πληρωμών;


Όπως και σε πολλές άλλες χώρες, οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό στον κρατικό κίνδυνο.
Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια  των 4 συστημικών τραπεζών ανέρχονται σε 24,5 δισεκ.
Αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει μεγάλο μέρος των κεφαλαίων αυτών θα εξαφανιστεί.
Περίπου  12,8 δισ από τα κεφάλαια των 4 συστημικών τραπεζών  αποτελείται από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει, τότε η ΕΚΤ δεν θα αναγνωρίσει τον αναβαλλόμενο φόρο στα κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών.
Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων τους, οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν  19,3 δισ ομόλογα  και έντοκα του Ελληνικού Δημοσίου. Έχουν επίσης χορηγήσει δάνεια ύψους  16,2 δισεκ. προς την ελληνική κυβέρνηση οι τράπεζες.
Η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον ελληνικό κίνδυνο είναι περίπου 48 δισεκ. ευρώ.

Η πρόσβαση των τραπεζών στην αναχρηματοδότηση θα χαθεί…


Πολλά από τα τραπεζικά ομόλογα που εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες έχουν εγγύηση του δημοσίου.
 Η εγγύηση θα είναι άχρηστη μετά από μια χρεοκοπία, που σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τέτοια ομόλογα ως εγγύηση για την αναχρηματοδότηση τους από την ΕΚΤ.
Στο ίδιο πνεύμα, τα κρατικά ομόλογα που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες δεν θα είναι πλέον επιλέξιμα για εγγύηση στην ΕΚΤ.
 Οι ελληνικές τράπεζες έχουν πρόσβαση σε 87,1 δισεκ. σε επείγουσα παροχή ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδα, μέσω του ELA.
Με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συμβουλίου της ΕΚΤ, η ΕΚΤ θα μπορούσε να μειώσει την παρεχόμενη ρευστότητα.
Η ΕΚΤ μπορεί να χρηματοδοτεί μόνο φερέγγυες τράπεζες.
Μια χρεοκοπία θα έθετε σε κίνδυνο την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, η ΕΚΤ δεν θα χρηματοδοτούσε τις ελληνικές τράπεζες που κεφαλαιακά θα είχαν χρεοκοπήσει.
Για να διατηρήσει τις τράπεζες της ανοιχτές, η Ελλάδα θα πρέπει να συμφωνήσει με την Ευρώπη και να φέρει νέα ευρώ για τις τράπεζες της.
Αν όμως συμφωνήσει….η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει.
Σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους ανακεφαλαιοποίησης και ο άλλος τρόπος είναι εθνικό νόμισμα.
Η Ελλάδα στην μετά χρεοκοπία εποχή δεν θα μπορεί να βρει  επενδυτές που θα ήταν πρόθυμοι να ανακεφαλαιοπιήσουν τις τράπεζες.

Παράλληλο νόμισμα;


Μετά την χρεοκοπία, η Ελλάδα θα εισέλθει σε μια γκρίζα ζώνη.
Θα υποχρεωθεί να εκδώσει IOUs δηλαδή υποσχετικές που θα αποτελέσει προφανώς ένα προσωρινό μέτρο για να απαλύνει το σοκ της χρεοκοπίας στην κοινωνία,
 Αν επιλέξει ένα παράλληλο νόμισμα, αυτό θα είναι ακραία ασταθές δεν αποτελεί βιώσιμη μακροπρόθεσμη λύση.
Ας υποθέσουμε ότι η Ελλάδα πληρώνει μέρος ή το σύνολο των συντάξεων του, τους μισθούς του δημόσιου τομέα και των κοινωνικών παροχών σε IOUs μετά την εξάντληση των ευρώ.
Για να αποκτήσουν τα IOUs κάποια αξία, η Ελλάδα  θα μπορούσε να επιτρέψει φόροι και άλλα να καταβληθούν και αυτά τα IOUs με σχέση  1 προς 1  με το ευρώ.
Αλλά καθώς η ελληνική κυβέρνηση θα λαμβάνει τα IOUs αντί του ευρώ θα υποχρεωθούν οι  κρατικές υπηρεσίες ελλείψει ευρώ να δέχονται  όλο και περισσότερα IOUs.
Όσο περισσότερο εξαπλώνονται τα IOUs, τόσο περισσότερο θα καθίσταται αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν και για τις πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα μέχρι να υπάρξει το τελικό νόμισμα της Ελλάδος ευρώ ή νέα δραχμή ή τα IOUs αποκτήσουν νομική και ουσιαστική βαρύτητα.
Στην επίσημη ή μαύρη αγορά, τα IOUs στο  εμπόριο θα διαπραγματεύονται με πολύ μεγάλο discount έναντι του ευρώ.  Όσοι λαμβάνουν IOUs αντί για ευρώ από την ελληνική κυβέρνηση  θα υποστούν μια τεράστια μείωση του βιοτικού τους επιπέδου. Αυτό θα αποτελέσει κοινωνική καταστροφή πολύ χειρότερη από την ζημία που θα προκληθούν στην ελληνική κοινωνία αν δεχθεί νέα μέτρα λιτότητας.

Τα IOUs θα ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σύντομο διάλειμμα στο δρόμο προς το Grexit.


Το μόνο πλεονέκτημα των IOUs θα ήταν ότι με την έκδοση IOUs, η Ελλάδα θα εξακολουθούσε να είναι σε μια γκρίζα ζώνη από την οποία θα μπορούσε θεωρητικά να επιστρέψει στο ευρώ με αντάλλαγμα μια συμφωνία με τους πιστωτές.
Οι πιστωτές θα χορηγούσαν νέα κεφάλαια διάσωσης σε αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις και θα εξαργύρωνα τα IOUs με 1 προς 1 με το ευρώ.
Κάνοντας IOUs νόμιμο χρήμα δίπλα στο ευρώ θα προκύψουν επίσης σε τεράστια νομικά προβλήματα.
Θα μπορούσε η Τράπεζα της Ελλάδας, να ακολουθήσει δύο  νομισματικές πολιτικές, μια για το νέο εθνικό νόμισμα και η άλλη για το ευρώ, καθώς θα συνεχίσει να αποτελεί μέρος του ευρωσυστήματος.
Αυτό το σενάριο είναι σχεδόν αδύνατο.
Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να διαρκέσει το παράλληλο νόμισμα περισσότερο χρόνια από μια μεταβατική περίοδο θα ήταν αν η Ελλάδα εγκαταλείψει το ευρώ,  εκδώσει το δικό της νόμισμα, αλλά, στη συνέχεια, μονομερώς αποδεχθεί ότι το ευρώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με τις νέες δραχμές  ως νόμιμο χρήμα.
Για να συμβεί αυτό η Ελλάδα θα πρέπει να έχει επιλέξει το Grexit.
Ας ελπίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα φύγει από το ευρώ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου