Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

<<O ΛΑΟΣ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΥΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥΣ>>

Λόγω διάτρητου Νόμου που ψήφισε η Βουλή
Πλήρωσαν 52 χρυσές συντάξεις για κρατικούς αξιωματούχους
Λευκωσία: Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας υποχρεώθηκε να καταβάλει αναδρομικά σε 52 αξιωματούχους – συνταξιούχους του δημοσίου το ποσό του €1,7 εκατ. λόγω του διάτρητου Νόμου που ψήφισε η Βουλή για τους πολυσυνταξιούχους, ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός με απόφαση της πλειοψηφίας της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις 7/10/2014.

Σύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, μετά από σχετική ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη, από την εν λόγω δικαστική απόφαση ευεργετούνται τόσο υπουργοί και βουλευτές όσο και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι, ακόμη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος, ωστόσο, αποποιήθηκε της σύνταξης του μαζί με άλλους πέντε αξιωματούχους.

Ειδικότερα, ο Νόμος για τους πολυσυνταξιούχους ψηφίστηκε το 2011 και προέβλεπε την αναστολή της σύνταξης από πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ενόσω αυτοί κατέχουν δημόσιο αξίωμα ή θέση. Όπως αναφέρει στην επιστολή του, ημερ. 21/5/2015, ο Χ. Γεωργιάδης, 52 αξιωματούχοι που επηρεάζονταν από το Νόμο προσέφυγαν στο Ανώτατο και κέρδισαν.
Το κόστος των αναδρομικών συντάξεων για τα τρία χρόνια που οι 52 δεν λάμβαναν τη σύνταξη τους υπολογίστηκε στο ακαθάριστο ποσό των €2,5 εκατ. και μετά τις νενομισμένες αποκοπές, τους καταβλήθηκε €1,7 εκατ. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της δικαστικής απόφασης επηρεάζονταν συνολικά 126 άτομα. Για τους 74 που δεν είχαν καταχωρίσει προσφυγές, ο Γενικός Εισαγγελέας γνωμάτευσε ότι δεν δικαιούνται σύνταξη αναδρομικά. Η καταβολή της σύνταξης επανάρχισε από τις 7/10/2014 που κρίθηκε ο Νόμος αντισυνταγματικός.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που κοινοποίησε στη Βουλή ο Χάρης Γεωργιάδης, από τα 126 επηρεαζόμενα πρόσωπα:

* Οι 24 είναι εν ενεργεία υπουργοί, βουλευτές, ο Γενικός Εισαγγελέας, επίτροποι, έφοροι, η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, πρόεδροι και μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς και της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας με μηνιαίο ακαθάριστο κόστος συντάξεων €74.251.
* Οι πέντε είναι εν ενεργεία δήμαρχοι με μηνιαίο ακαθάριστο κόστος συντάξεων €14.179.
* Οι 26 είναι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι με μηνιαίο ακαθάριστο κόστος συντάξεων €9.137.
* Οι 24 είναι εν ενεργεία κοινοτάρχες με μηνιαίο ακαθάριστο κόστος συντάξεων €15.883.
* Οι εννέα είναι εν ενεργεία πρόεδροι Σχολικών Εφορειών με μηνιαίο ακαθάριστο κόστος συντάξεων €2.905.
* Οι 11 είναι καθηγητές Πανεπιστημίων, επιτόπιο προσωπικό σε πρεσβείες, έκτακτοι και ωρομίσθιοι υπάλληλοι, καθώς και ο πρόεδρος και ένα μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής Παραπόνων εναντίον της Αστυνομίας, με μηνιαίο ακαθάριστο κόστος συντάξεων €12.768.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου