Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

<<Τα 3 στάδια για την ενοποίηση της Ευρώπης, μετά την ελληνική συμφωνία>>

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την Ελλάδα ανοίγει πλέον το δρόμο για την υλοποίηση της πρότασης των «πέντε προέδρων»
Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για το πακέτο στήριξης της Ελλάδας ανοίγει πλέον το δρόμο για την υλοποίηση της πρότασης των «πέντε προέδρων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνουν οι Financial Times σε νέα τους ανάλυση, στην οποία σχολιάζουν τις εξελίξεις με τις ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια της ελληνικής συμφωνίας. Η έκθεση των «πέντε προέδρων» της ΕΕ στοχεύει σε μεγαλύτερη σύγκλιση και αυστηρότερες προδιαγραφές στους προϋπολογισμούς των μελών-κρατών της ΕΕ, καθώς και στην εισαγωγή προτάσεων για μια ανανέωση των υποχρεώσεων των κρατών της ευρωζώνης στα επόμενα δέκα χρόνια.
Οι ιδέες που παρουσιάστηκαν προτείνουν μεγαλύτερο έλεγχο από τις Βρυξέλλες, ενδυνάμωση του ευρώ, μεγαλύτερη χρηματοοικονομική πειθαρχία, αλλά και αναγκαστική προσαρμογή στους προϋπολογισμούς κρατών με συνεχόμενα εμπορικά πλεονάσματα, όπως η Γερμανία.
Η έκθεση ξεκινά με τη φράση "Το ευρώ είναι ένα επιτυχές και σταθερό νόμισμα", αλλά υποδεικνύει και την ανάγκη να αποφευχθούν οι εύκολες λύσεις, ιδιαίτερα εν όψει της αυξημένης ανεργίας, για να εξασφαλιστεί ότι το ευρώ - ένα "πολιτικό και οικονομικό σχέδιο" - θα έχει μια "μακροχρόνια, δίκαιη και δημοκρατικά νόμιμη βάση".
Μεταξύ των προτάσεων συμπεριλαμβάνεται και η δημιουργία στο απώτερο μέλλον ενός ταμείου (treasury) της ευρωζώνης - παρότι η έκθεση υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε σκοπός να συνεχιστεί η μεταφορά ρευστών προς ορισμένες οικονομίες σε μόνιμη βάση, ή να χρησιμοποιηθούν για να εξισορροπήσουν το εισόδημα φτωχότερων κρατών με τα πλουσιότερα.
Προτείνει επίσης τη γρήγορη δημιουργία εθνικών αρχών ανταγωνισμού, παρόμοιες με αυτές που υπάρχουν στην Ολλανδία και το Βέλγιο, που θα πιέσουν κυβερνήσεις να ακολουθήσουν πολιτικές ενδυνάμωσης της παραγωγής.
Η έκθεση επίσης ζητά μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση νέων θέσεων εργασίας και βιώσιμων συστημάτων σύνταξης, καθώς και τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συστήματος καταθέσεων ασφάλισης για να μοιράζεται το ρίσκο μεταξύ των κρατών της ΕΕ.
Ποια είναι όμως τα στάδια που συνυπογράφουν οι πρόεδροι των Ευρωπαϊκής ΕΠιτροπής, Jean-Claude Juncker, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Donald Tusk, Eurogroup, Jeroen Dijsselbloem, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi, και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz;

Αναλυτικά τα στάδια:


Στάδιο 1 (1 Ιουλίου 2015 - 30 Ιουνίου 2017)
: Κατά το πρώτο αυτό στάδιο («εμβάθυνση στην πράξη»), τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα βασιστούν σε υφιστάμενα μέσα και θα κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των ισχυουσών Συνθηκών.
Εν ολίγοις, αυτό συνεπάγεται την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής σύγκλισης, την ολοκλήρωση της Χρηματοοικονομικής Ένωσης, την επίτευξη και διατήρηση υπεύθυνων φορολογικών πολιτικών, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, καθώς και την ενδυνάμωση της δημοκρατικής λογοδοσίας.

Στάδιο 2: Κατά το δεύτερο αυτό στάδιο («ολοκλήρωση της ΟΝΕ»), θα συμφωνηθούν συγκεκριμένα μέτρα με περισσότερο εκτεταμένο χαρακτήρα με σκοπό να ολοκληρωθεί η οικονομική και θεσμική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ.
Συγκεκριμένα, κατά το δεύτερο αυτό στάδιο, η διαδικασία σύγκλισης θα αποκτήσει περισσότερο δεσμευτικό χαρακτήρα με μια σειρά από κοινού συμφωνηθέντων στόχων αναφοράς για τη σύγκλιση στους οποίους θα μπορούσε να δοθεί νομική φύση.
Σημαντική πρόοδος ως προς τα εν λόγω πρότυπα – και η συνεχής τήρησή τους – θα αποτελέσει μία από τις πρου
̈ποθέσεις προκειμένου κάθε κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ να συμμετάσχει σε έναν μηχανισμό απορρόφησης κλυδωνισμών για τη ζώνη του ευρώ κατά το δεύτερο στάδιο.

Τελικό στάδιο (το αργότερο έως το 2025)
: Στο τέλος του σταδίου 2, και αφού όλα τα μέτρα τεθούν πλήρως σε εφαρμογή, χάρη στη βαθιά και ουσιαστική ΟΝΕ θα δημιουργηθεί ένας χώρος σταθερότητας και ευημερίας για όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στο ενιαίο νόμισμα, ένας χώρος που θα ελκύει άλλα κράτη μέλη της ΕΕ να προσχωρήσουν, εφόσον είναι έτοιμα να το πράξουν.


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου