Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

<<Τα μεγάλα θύματα της κρίσης - 3.000 άνεργοι πτυχιούχοι για μια θέση των €500>>

Λευκωσία: Αιτήσεις από 2.931 άνεργους πτυχιούχους κάτω των 35 ετών παρέλαβε η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), οι οποίοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στο Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Από πλευράς των επιχειρήσεων και των οργανισμών υποβλήθηκαν 1.135 αιτήσεις με την προσφορά 4.726 θέσεων εργασίας.

Το Σχέδιο εφαρμόζεται από το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όπως αναφέρει χθεσινή ανακοίνωση της Αρχής, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και του συνταιριάσματος των προσόντων των αιτητών με τις διαθέσιμες θέσεις, οι πρώτες τοποθετήσεις των ανέργων τοποθετούνται τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του Σχεδίου για τοποθέτηση σε απασχόληση είναι η παροχή ευκαιριών απόκτησης εργασιακής πείρας για βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους, με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιοποιήσουν προσοντούχο δυναμικό.

Οι άνεργοι πτυχιούχοι θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, για περίοδο έξι μηνών (26 εβδομάδων). Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, η Αρχή θα καταβάλλει στους πτυχιούχους, σε μηνιαία βάση, επίδομα κατάρτισης ύψους €125 την εβδομάδα και εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.
Επίσης, η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους πτυχιούχους για όλη τη διάρκεια της τοποθέτησής τους έναντι ευθύνης εργοδότη.

Το Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας στοχεύει στην ένταξη κατά το 2015, 2.000 άνεργων πτυχιούχων με συνολικό προϋπολογισμό €8,0 εκατ.

Πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη του εν λόγω Σχεδίου και μαζί με το Σχέδιο που απευθύνεται σε άνεργα άτομα, απόφοιτους λυκείου και μεταλευκειακής εκπαίδευσης, σημειώνουν μεγάλη επιτυχία καθώς συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον, ως μια προσωρινή επιλογή απόκτησης μιας πρώτης γεύσης με την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης της ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2015 σημείωσε ελαφρά αύξηση, κινούμενος στο 16,2% έναντι του 16,0% που ήταν τον Μάιο.

Γράφει: Αντωνία Λαμπράκη
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου