Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

<<Για πόσο ακόμη θα πληρώνουμε για το παρασιτικό και διεφθαρμένο κατεστημένο;>>

Χρυσές συντάξεις
Συνταξιοδοτικό χάσμα ανάμεσα σε αξιωματούχους και πολίτες

Λευκωσία: Μπορεί ο μέσος πολίτης να αρχίζει από το μέσο του μήνα να «μετρά τα κουκιά του» για να δει αν θα τη βγάλει μέχρι το τέλος του μηνός, μπορεί να έχασαν χιλιάδες άνθρωποι τη δουλειά τους και να παρακαλούν να βρουν έστω και μια δουλειά «του ποδαριού», αλλά στα ψηλότερα δώματα φαίνεται ότι δεν τους απασχολούν τέτοια ζητήματα και συζητούν για τους μισθούς και τις συντάξεις τους και πώς να διατηρήσουν τα κεκτημένα.

Το θέμα απασχολεί και την Ένωση Δήμων, μέλη της οποίας σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν απεφάσισαν αυθαίρετα να αυξήσουν τους μισθούς τους. Παράλληλα, συζητείται κυρίως ανάμεσα σε υπαλλήλους δήμων μετά τη διαρροή επιστολής του προέδρου της Ένωσης Δήμων, Αλέξη Γαλανού, προς τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Εσωτερικών (ημερομηνίας 20 Ιουλίου) στην οποίαν καταγράφονται όχι μόνο τα ωφελήματα των δημάρχων αλλά και των υπουργών και των βουλευτών, που φανερώνουν πραγματικά το χάσμα που επικρατεί ανάμεσα στους πιο πάνω αξιωματούχους και στον μέσο πολίτη.

Είναι χαρακτηριστικές οι συντάξεις που καταγράφονται στην επιστολή, με βάση την οποία για υπηρεσία δέκα χρόνων ένας υπουργός ελάμβανε σύνταξη €4.142 με ανώτατο όριο τις €5.756 μηνιαίως. Για θητεία πέντε χρόνων οι υπουργοί την 1/1/2010 ελάμβαναν σύνταξη €2.341 μηνιαίως.

Με βάση τα δεδομένα 1/1/2010 οι βουλευτές με υπηρεσία πέντε χρόνων ελάμβαναν σύνταξη €1.722, για υπηρεσία δέκα χρόνων σύνταξη €4.210 μηνιαίως, για υπηρεσία δεκαπέντε χρόνων ελάμβαναν μηνιαία σύνταξη €5.167.
Από την 1/1/2013 η σύνταξη των βουλευτών καθορίστηκε στα €1.803 για μια θητεία ή με ελαττωμένη σύνταξη €1.352 πλέον εφάπαξ-φιλοδώρημα €75.728.

Για δύο θητείες η μηνιαία σύνταξη καθορίστηκε στις €4.407 ή ελαττωμένη μηνιαία σύνταξη €3.305 πλέον εφάπαξ-φιλοδώρημα €185.114.

Η ελάχιστη μηνιαία σύνταξη καθορίζεται στα €1.803. Η μέγιστη μηνιαία σύνταξη καθορίζεται στις €4.958.

Σημειώνεται ότι στις πιο πάνω συντάξιμες απολαβές καταβάλλεται και 13η σύνταξη.

Όσον αφορά τη σύνταξη των Δημάρχων, στην επιστολή του προέδρου της Ένωσης Δήμων αναφέρεται πως για μια θητεία η μηνιαία σύνταξη καθορίστηκε σε €1.200.

Για δύο θητείες η ελάχιστη μηνιαία σύνταξη καθορίστηκε στα €1.500.

Για μειωμένη σύνταξη και εφάπαξ για μία θητεία η μηνιαία σύνταξη καθορίστηκε στα €900 πλέον €54.000 εφάπαξ. Τέλος, για μειωμένη σύνταξη και εφάπαξ για δύο θητείες η μηνιαία σύνταξη καθορίστηκε στα €1.125 και εφάπαξ €63.000.

Στην επιστολή του κ. Γαλανού αναφέρεται πως η Ένωση Δήμων θεωρεί άκρως προσβλητικό και μειωτικό για τους δημάρχους, πρώην και νυν, αλλά και γενικά για τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το θέμα που έχει εγερθεί όσον αφορά τις συντάξεις των δημάρχων. Ο κ. Γαλανός υποδεικνύει πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός ο οποίος κάτω από αντικειμενικό πρίσμα έχει προσφέρει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλους τους τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, κοινωνικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά, τουριστικά, οικιστικά, εμπορικά, οδικά, κ.λπ. Χωρίς τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αρκετά από τα μεγάλα έργα αλλά και έργα και προσφορά της καθημερινότητας δεν θα ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν.

Ο κ. Γαλανός υποδεικνύει πως το θέμα της συνταξιοδότησης των δημάρχων είχε τεθεί προ αρκετών ετών (περίπου προ 25ετίας) επί προεδρίας της Ένωσης Δήμων Κύπρου κ. Λέλλου Δημητριάδη και προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων παρατηρεί επίσης πως διαχρονικά για τον καθορισμό της αντιμισθίας των δημάρχων, όπως νομοθετικά αυτή έχει καθορισθεί αλλά και για τον υπολογισμό της σύνταξης, υπήρξαν συναντήσεις και διαβουλεύσεις με το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών. Προσθέτει δε, πως ο καθορισμός της αντιμισθίας και της σύνταξης ήταν επιβεβλημένος λόγω και της κατάστασης στην οποία είχαν περιέλθει συγκεκριμένοι πρώην δήμαρχοι από αποφάσεις σκοπιμότητος, τις περισσότερες φορές με πολιτικά -κομματικά αλλά και με προσωπικά κριτήρια των Δημοτικών τους Συμβουλίων.

Ο κ. Γαλανός αναφέρει επίσης πως οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί έχουν νόμιμα θεσπισθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Δήμων Νόμου. Συγκεκριμένα, το άρθρο 52 του περί Δήμων Νόμου, Ν.111/1985, όπως έχει τροποποιηθεί, προβλέπει ότι:

«52(1) Ο δήμαρχος δύναται να λαμβάνει τέτοια ετήσια αντιμισθία, έξοδα παραστάσεων και άλλα επιδόματα και ο αντιδήμαρχος και οι σύμβουλοι δύνανται να λαμβάνουν τέτοια αποζημίωση, έξοδα παραστάσεων και άλλα επιδόματα, όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό τον δήμου που εγκρίνεται κάθε έτος από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 66 του παρόντος Νόμου είναι προφανείς. (2) Ο δήμαρχος λαμβάνει ετήσια σύνταξη, επιλέγοντας, είτε κανονική σύνταξη, είτε σύνταξη μειωμένη κατά 25% μαζί με εφάπαξ ίσο με 14 φορές το ποσό κατά το οποίο ελαττώνεται η κανονική σύνταξη. Η χορήγηση της σύνταξης αυτής, όπως και οποιοδήποτε σχετικό ή παρεμπίπτον θέμα, συμπεριλαμβανομένου και του θέματος μεταβίβασης της σύνταξης σε χήρες ή/και τέκνα, νοουμένου ότι καταβάλλονται εισφορές ύψους 1,75% της αντιμισθίας του δημάρχου, καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από το δημοτικό συμβούλιο, οι οποίοι μπορούν να περιέχουν και διατάξεις περί αναδρομικής εφαρμογής τους.»

Σύμφωνα με τον κ. Γαλανό, από τις πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου είναι ξεκάθαρο ότι:

(α) Οι εν λόγω Κανονισμοί εκδίδονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν χρήζουν έγκρισης από οποιονδήποτε.
(Σημειώνει δε, ότι η πρόνοια αυτή του Νόμου προ της συμπερίληψης της είχε συμφωνηθεί μετά από διαβουλεύσεις με το υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια ψηφίστηκε ο σχετικός Νόμος από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Οι λόγοι της ρύθμισης αυτής είναι προφανείς).

(β) Τα σχετικά κονδύλια που αφορούν τις συντάξεις ή/και το εφάπαξ που καταβάλλεται στην πεπίπτωση μειωμένης σύνταξης προβλέπονται στους προϋπολογισμούς των δήμων που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γαλανό, η έγκριση των εν λόγω Κανονισμών από τους δήμους έγινε σε πλήρη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.

Δουλεύουν πιο πολύ από τους βουλευτές

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων εξηγεί πως η αντιμισθία των δημάρχων βασίστηκε στην αντιμισθία των βουλευτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που έχουν οι βουλευτές και αυτό δεν έγινε αυθαίρετα. Οι δήμαρχοι όπως και οι βουλευτές δεν απαγορεύεται να εξασκούν επάγγελμα κατά τον χρόνο της θητείας τους ως δήμαρχοι, είναι όμως τέτοια τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον να εξασκήσουν το επάγγελμά τους. Ο χρόνος που αφιερώνουν για τα δημαρχιακά τους καθήκοντα είναι διπλάσιος και τριπλάσιος, πολλές φορές, από τον χρόνο που διαθέτει οποιοσδήποτε επαγγελματίας ή/και βουλευτής. Εν πάση περιπτώσει ο χρόνος που διατίθεται από τους δημάρχους, τα καθήκοντα που αυτοί έχουν να επιτελέσουν, οι ευθύνες που αναλαμβάνουν, όχι μόνο δεν είναι υποδεέστερα αυτών των βουλευτών αλλά αντίθετα είναι πολύ μεγαλύτερα. Παραταύτα, συνεχίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, για τη διαμόρφωση της αντιμισθίας υιοθετήθηκαν πέντε κατηγορίες με βάση τις οποίες η αντιμισθία των δημάρχων κυμαίνεται από 40% μέχρι και 100% της αντιμισθίας των βουλευτών.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων υποστηρίζει πως οι δήμοι έχουν κάνει σοβαρές οικονομικές περισυλλογές και κάτω από τις σημερινές οικονομικές καταστάσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον κυριότερο μοχλό κίνησης και ανάπτυξης της γενικότερης οικονομικής και αναπτυξιακής κατάστασης.

Δεν αφορά μόνο τους δημάρχους

Υπάλληλοι δήμων που επικοινώνησαν με τον «Φ», θεωρούν ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους δημάρχους αλλά και τους βουλευτές και τους υπουργούς οι οποίοι με ελάχιστη υπηρεσία (σε σχέση με την υπηρεσία των δημοτικών ή των κυβερνητικών υπαλλήλων), παίρνουν σύνταξη μέχρι και σχεδόν €5.000 μηνιαίως για όσα χρόνια ζήσουν. Υπέδειξαν επίσης, πως όσοι προσλαμβάνονται στον δημόσιο τομέα μετά το 2011 δεν θα παίρνουν σύνταξη, αφού δεν ισχύουν πλέον τα επαγγελματικά σχέδια σύνταξης που ίσχυαν μέχρι τότε. Αντίθετα, οι πιο πάνω κατηγορίες αξιωματούχων (υπουργοί, βουλευτές και δήμαρχοι) θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται σύνταξης καθώς και δεκάδες χιλιάδες ευρώ εφάπαξ.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου