Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2015

<<Κύπρος - Οικονομικές Προοπτικές Economic Outlook>>


Αύγουστος 2015
Η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα του 2015 καθώς και το 2016. Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές) για το 2015 προβλέπεται σε 1,1%. Το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 0,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2015 και κατά 1,8% το δεύτερο μισό του έτους (συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2014). Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ που εκτιμούνται για το δεύτερο μισό του 2015 αντικατοπτρίζουν τα χαμηλά επίπεδα πραγματικού ΑΕΠ που καταγράφηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η ανάκαμψη της οικονομίας εκτιμάται να είναι μάλλον με αργούς ρυθμούς, με την πρόβλεψη για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2016 να διαμορφώνεται, επίσης, στο 1,1%.
Οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στην ανάκαμψη είναι οι ακόλουθοι:
- Η αύξηση στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση το πρώτο τρίμηνο του 2015, που ακολουθήθηκε από περαιτέρω βελτιώσεις σε προπορευόμενους οικονομικούς δείκτες το δεύτερο τρίμηνο.
- Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ και την ευρωζώνη το πρώτο τρίμηνο του 2015, που βελτιώνει το εξωτερικό περιβάλλον.
- Χαμηλότερες διεθνείς τιμές πετρελαίου καθώς και χαμηλός πληθωρισμός στην ΕΕ, που οδηγεί σε ψηλότερα πραγματικά εισοδήματα και ενδυνάμωση της εξωτερικής ζήτησης.
- Οι γρηγορότεροι ρυθμοί υποτίμησης του ευρώ έναντι της στερλίνας το πρώτο μισό του 2015, που λειτουργεί υποβοηθητικά για τον τουρισμό. Η επιβράδυνση του ρυθμού της υποτίμησης της ισοτιμίας ρούβλι-ευρώ δημιουργεί λιγότερο δυσμενείς συνθήκες εξωτερικής ζήτησης.
- Οι πρόσφατες μειώσεις στα εγχώρια δανειστικά επιτόκια σε συνθήκες μειωμένης ζήτησης και ψηλής ανεργίας υποβοηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιπλέον, η αποκατάσταση της εγχώριας οικονομικής εμπιστοσύνης εκτιμάται ότι θα επιδράσει θετικά στη δραστηριότητα τα επόμενα τρίμηνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου